Břidličný vrch - Hrnčíř

Břidličný vrch (499 m) je protáhlý zalesněný hřbet, ležící asi 1,5 km východně od Horní Kamenice mezi údolími Pryského potoka a Kamenice. Tvoří jej znělcové těleso, jehož součástí byl kdysi i sousední Pustý zámek. Když však říčka Kamenice postupně prohlubovala své údolí, prorazila v pevnějším znělci úzkou skalnatou soutěsku, která dnes skalní ostroh Pustého zámku odděluje. Skalní stěny na severní straně Břidličného vrchu jsou celoročně vlhké a v zimě se na nich vytvářejí ledové krápníky a záclony. Protáhlé temeno kopce pokrývá vzrostlý bukový les a na skalnatých svazích můžeme občas zahlédnout kamzíky. Po severním svahu kopce vede upravená lesní cesta, která se v nejvyšším místě přibližuje ke skalnatému okraji soutěsky Kamenice, odkud se otevírají dílčí výhledy na protější skalisko Pustého zámku.

Východně od Břidličného vrchu je nevelkým sedlem oddělená pískovcová planina, dříve nazývaná Scheibe, která se táhne ke Střednímu vrchu. Sedlem prochází lesní cesta z Dolního PryskuPustému zámku, u níž je na jižní straně zajímavá Riedelova jeskyně, na severním úpatí pak najdeme staré kamenné studny českokamenického vodovodu, postavené v letech 1892-94. Na kamenné desce, zakrývající jednu z nich, roste statný smrk. Na západní straně vystupuje z podloží znělcové hory nižší pískovcová planina, ohraničená skalnatými srázy, ze kterých jsou místy pěkné výhledy na Kamenický ŠenovZámecký vrch nad Českou Kamenicí. V jednom místě nad areálem papírny v Horní Kamenici bývala kdysi upravená vyhlídka.
Na severním úpatí Břidličného vrchu jsou dosud patrné stopy po nedokončeném náhonu, kterým měla být přiváděna voda do papírny.

Na samém okraji Horní Kamenice stojí těsně u železniční trati pověstmi opředená skála Hrnčíř. Tato osamělá pískovcová skála ve tvaru kužele, zužujícího se směrem dolů, byla při stavbě železnice úmyslně zachována. Z jejího vrcholku, dostupného však pouze lezecky, je pěkný výhled do blízkého okolí. U cesty na úpatí skály stojí výklenková kaplička, vytesaná z menší pískovcové skalky.

Další informace