Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Dolní Světlá - Horní Světlá

Pohled na domky v horní části Dolní Světlé.

Světlá pod Luží je malebné horské letovisko, ležící na jihovýchodním svahu Luže a v údolí horního toku Svitávky, asi 3 km severně od Mařenic. Osada patrně vznikla při kolonizaci pohraničních hvozdů ve 14. století na vymýceném místě, které tu zůstalo po činnosti starých sklářů. Stopy po středověkých sklářských hutích, pocházející z doby kolem roku 1300, byly nalezeny na několika místech v obci i v jejím okolí.
Obec se poprvé připomíná v roce 1391, kdy se již rozlišovala její horní a dolní část. Dolní Světlá leží v údolí Svitávky, zatímco Horní Světlá je západně od ní v údolí nevelkého potůčku. O něco výše na samém úpatí Luže vznikla později malá osada Myslivny.

Kaplička na severním konci Dolní Světlé.

Obyvatelé Světlé se zpočátku živili prací v lese, ale později se stalo důležitým zdrojem jejich obživy domácké tkalcovství, které se tu udrželo až do poloviny 19. století. S rozvojem průmyslové výroby ve větších městech ale postupně zaniklo a ves se začala vylidňovat. V roce 1869 žilo ve Světlé 1813 obyvatel, zatímco v roce 1921 již jen 1141. K největšímu úbytku ale došlo po odsunu Němců v letech 1945-1946, takže v roce 1950 zde žilo již jen 171 obyvatel. Řada domů zůstala opuštěných a některé z nich byly později zbořeny. Teprve díky rozvoji rekreace a chalupářství v 60. letech bylo mnoho pěkných lidových staveb zachráněno před zánikem. V té době již byla Světlá součástí Krompachu a v roce 1981 byla přičleněna k Mařenicím. Rekreační charakter vsi později zcela převládl a dnes tu trvale žije jen asi 50 obyvatel.

Roubené domky v Horní Světlé.

Na severním okraji Dolní Světlé stojí nevelká čtvercová kaple s věžičkou, další kaplička, postavená roku 1856 v Horní Světlé, byla v roce 1949 zbořena. V obou osadách se dochovala řada lidových roubených domů lužického typu, které dnes většinou slouží k rekreaci. V lese na vrchu Kopřivnice (638 m) západně od Horní Světlé stojí kamenný pomník Václava Röbische, kterého zde 14. května 1913 zabil padající strom.
Na jihovýchodním svahu Luže pod osadou Myslivny byly do roku 2014 lyžařské sjezdovky se dvěma vleky.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2017.