Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních Čechách

V sobotu 21. července 2007 uspořádalo Občanské sdružení Studený a Lipnice vzpomínkovou akci k 250. výročí prusko-rakouských bojů roku 1757 pod Studencem.

Program začal již v pátek v 18 hodin slavnostní vojenskou přehlídkou na náměstí v České Kamenici. V pátek byl také za účasti starosty Kytlic pana Josefa Janouškovce položen věnec u nově vztyčeného kříže v sedle u Křížového buku a uctění památky padlých vojáků proběhlo i v Lísce, kde se ho zúčastnila za místní osadní výbor paní Karin Macháčková.

V průběhu soboty pak bylo možné shlédnout v táboře na louce u Lipnice ukázky vojenského života v polovině 18. století, cvičení jednotek a přípravu vojáků obou znepřátelených stran k boji. Ve 13 hodin vyrazila z tábora čestná jednotka na pochod k pomníčkům u Studeného, kde účastníci akce uctili památku padlých vojáků. Vrcholem programu byla rekonstrukce bitvy, která proběhla po 16. hodině na loukách pod sedlem mezi Studencem a Lipnickým vrchem, kde došlo během třídenních bojů v červenci 1757 k jednomu z nejkrvavějších střetnutí.

Na akci vystoupilo několik skupin a klubů vojenské historie z Čech i z Německa v čele se sdružením Regiment Wied 1762.

Akce se velmi vydařila, zúčastnilo se jí asi 900 diváků, pro které bylo připraveno občerstvení a informační letáčky o bitvě. Organizátoři neponechali nic náhodě, zajištění akce bylo výborné a nevyskytly se žádné problémy. Účastníkům přálo i počasí a tak se snad večer všichni rozjížděli do svých domovů spokojeni. Radost z vystoupení měli také sami aktéři bitvy a spokojen mohl být i pan Jaroslav Moudrý - majitel pozemků, které uspořádáním akce zřejmě nijak neutrpěly.

Akci sponzorsky podpořilo několik podnikatelů a firem z okolí, na organizačním zajištění se mimo jiné podíleli také dobrovolní hasiči z České Kamenice a Chřibské.

Organizátoři akce uvažují o uspořádání putovní výstavy fotografií, pořízených během celé akce.

Fotografie z akce

Uctění památky padlých u Křížového buku

Uctění památky padlých u Lísky

Přehlídka na náměstí v České Kamenici

Uctění památky padlých ve Studeném

Čestná stráž u pomníčků ve Studeném

Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou

Přesun jednotek na bojiště

Rekonstrukce bitvy

Představení jednotek po bitvě

A malý pohled do zázemí nakonec...

Další informace: