Informace a aktuality

Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních Čechách

      V sobotu 21. července 2007 uspořádalo Občanské sdružení Studený a Lipnice vzpomínkovou akci k 250. výročí prusko-rakouských bojů roku 1757 pod Studencem.
Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757.

      Program začal již v pátek v 18 hodin slavnostní vojenskou přehlídkou na náměstí v České Kamenici. V pátek byl také za účasti starosty Kytlic pana Josefa Janouškovce položen věnec u nově vztyčeného kříže v sedle u Křížového buku a uctění památky padlých vojáků proběhlo i v Lísce, kde se ho zúčastnila za místní osadní výbor paní Karin Macháčková.
      V průběhu soboty pak bylo možné shlédnout v táboře na louce u Lipnice ukázky vojenského života v polovině 18. století, cvičení jednotek a přípravu vojáků obou znepřátelených stran k boji. Ve 13 hodin vyrazila z tábora čestná jednotka na pochod k pomníčkům u Studeného, kde účastníci akce uctili památku padlých vojáků. Vrcholem programu byla rekonstrukce bitvy, která proběhla po 16. hodině na loukách pod sedlem mezi Studencem a Lipnickým vrchem, kde došlo během třídenních bojů v červenci 1757 k jednomu z nejkrvavějších střetnutí.
      Na akci vystoupilo několik skupin a klubů vojenské historie z Čech i z Německa v čele se sdružením Regiment Wied 1762.

Z vojenského tábora.

      Akce se velmi vydařila, zúčastnilo se jí asi 900 diváků, pro které bylo připraveno občerstvení a informační letáčky o bitvě. Organizátoři neponechali nic náhodě, zajištění akce bylo výborné a nevyskytly se žádné problémy. Účastníkům přálo i počasí a tak se snad večer všichni rozjížděli do svých domovů spokojeni. Radost z vystoupení měli také sami aktéři bitvy a spokojen mohl být i pan Jaroslav Moudrý - majitel pozemků, které uspořádáním akce zřejmě nijak neutrpěly.

      Akci sponzorsky podpořilo několik podnikatelů a firem z okolí, na organizačním zajištění se mimo jiné podíleli také dobrovolní hasiči z České Kamenice a Chřibské.

Organizátoři akce uvažují o uspořádání putovní výstavy fotografií, pořízených během celé akce.

Fotografie z akce

Uctění památky padlých u Křížového buku

Uctění památky padlých u Křížového buku. Uctění památky padlých u Křížového buku.

Uctění památky padlých u Lísky

Uctění památky padlých u Lísky. Uctění památky padlých u Lísky. Uctění památky padlých u Lísky.

Přehlídka na náměstí v České Kamenici

Vojenská přehlídka na náměstí v České Kamenici. Vojenská přehlídka na náměstí v České Kamenici. Vojenská přehlídka na náměstí v České Kamenici. Vojenská přehlídka na náměstí v České Kamenici. Vojenská přehlídka na náměstí v České Kamenici.

Uctění památky padlých ve Studeném

Uctění památky padlých ve Studeném. Uctění památky padlých ve Studeném. Uctění památky padlých ve Studeném.

Čestná stráž u pomníčků ve Studeném

Čestná stráž u pomníčků ve Studeném. Čestná stráž u pomníčků ve Studeném.
Čestná stráž u pomníčků ve Studeném.

Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou

Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou. Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou. Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou. Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou. Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou.
Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou. Vojenský tábor v době odpočinku před bitvou.

Přesun jednotek na bojiště

Přesun vojenských jednotek na bojiště. Přesun vojenských jednotek na bojiště. Přesun vojenských jednotek na bojiště.

Rekonstrukce bitvy

Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy. Rekonstrukce bitvy.

Představení jednotek po bitvě

Představení jednotek po bitvě. Představení jednotek po bitvě. Představení jednotek po bitvě. Představení jednotek po bitvě.

A malý pohled do zázemí nakonec...

Táborová hospoda. Táborová hospoda. Polní kuchyně pana Tichého. Polní kuchyně pana Tichého. Záchranáři. Majitel pozemků pan Moudrý v táboře. Dekorování hlavních organizátorů akce po jejím ukončení. Chvíle odpočinku pro organizátory.

Bližší informace o bitvě a uvedených místech: