Slovník starých německých místních jmen

Ostatní
(cesty, vyhlídky, staré lomy, pomníčky a jiné)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

A

Agnesruh - bývalá skalní vyhlídka na severním výběžku Zámeckého vrchu u Mařenic
Alte Mühlen - Staré Mlýny, pomístní název na jižním úpatí Bouřného v místech, kde stávala jedna z nejstarších známých sklářských hutí
Alte Pragerstrasse - Pražská cesta, stará obchodní stezka z Čech přes Milštejn, Novou Huť a Jiřetín do Lužice

B

Bäckenhergott - Pekařův kříž jižně nad Krásným dolem u Horního Sedla
Barbarasäule - bývalý sloup sv. Barbory v České Kamenici u silnice do Huníkova
Beim Todten - U zabitého, pomístní název na jižním svahu Kopřivnice u Horní Světlé
Berghaus - stará štola v údolí Milířky jižně od Dolního Podluží
Bildweg - lesní cesta vedoucí od Milštejna směrem k Nové Huti na vrch Kobyla
Brand, Brandt - lesní komplex severně od České Kamenice, v minulosti parkově upravený
Brüderaltar - Bratrský oltář, lesní zákoutí se zaniklým oltářem na sevrením svahu Jehly u České Kamenice
Buchbergstrasse - Kočárová cesta na severním a západním svahu Malého Buku u Kytlic

C

D

Dorflehne - Líska, chráněné území s výskytem měsíčnice vytrvalé severovýchodně od Lísky

E

Etschweg - lesní cesta vedoucí z osady Myslivny pod Luží k západu do údolí Hamerského potoka

F

Friedrich Schillerwarte - Schillerova vyhlídka na severním svahu Zeleného vrchu u Cvikova
Frischglück Stolle - Svatý Jan Evangelista, štola na severozápadním svahu Křížové hory u Jiřetína pod Jedlovou

G

Gabler Strasse - stará zemská stezka vedoucí hraničním údolím Bílého potoka z Jablonného v Podještědí do Žitavy
Grünes Kreuz - Zelený kříž v Lísce
Goldloch - stará štola v Dlouhém Dolu u Kyjova
Grenzbüche - Hraniční buk, křižovatka cest v lese jihozápadně od Varnsdorfu

H

Hammerweg - lesní cesta po severním svahu Suchého vrchu u Naděje
Hauptens Kapelle, Hauptmannskapelle - bývalá Hauptmannova kaple u silnice z Janovic v Podještědí k Lemberku
Heiderand - bývalá promenádní cesta na Velenickém kopci
Hirschbad, Hirschenbad - Jelení brod, pomístní název na východním svahu Pěnkavčího vrchu
Hofebusch - les jihovýchodně od Nového Boru u silnice do Sloupu
Hölzelwald - les mezi Valdovem u Jablonného v Podještědí a Postřelnou

I

J

Johannesbild - U Jana, socha pod Bouřným u silnice z Nové Huti do Horní Světlé
Johnswald - Janovický les, lesní komplex východně od Janovic v Podještědí
Julius Stranka Warte - Ponorka, skalní vyhlídka na jihozápadním svahu Kunratického vrchu u České Kamenice
Jungfernfriedhof - hřbitov na západním okraji Rynoltic

K

Kaiserallee - Císařská alej v České Kamenici u cesty od Pivovaru na Jehlu
Kaiserbuche - Císařský buk, bývalý mohutný buk na severozápadním svahu Velenického kopce
Karolinenruh - Karolínin odpočinek, odpočívadlo na hřebeni Dutého kamene jižně od Drnovce u Cvikova
Kirchenbusch, Kirchenwald, Kirchwald - Kostelní les mezi Varnsdiorfem, Studánkou a Dolním Podlužím
Knespels Tor - Knesplova brána bývalá brána v kamenné zdi na západním okraji osady Naděje
Krieche, Kriechesteg - lesní cesta, vedoucí od přehrady Naděje do Horní Světlé
Kruzifixbuche - Křížový buk na rozcestí mezi Jedlovou, Malým Stožcem a nádražím Chřibská

L

Lagerbusch - bývalý les na místě dnešní osady Nové Domky u Svojkova
Lange Meile - lesní cesta vedoucí od nádraží Chřibská jihovýchodním směrem na rozcestí pod Malým Stožcem a dále po jižním svahu Jedlové
Lauscheweg - lesní cesta od rozcestí U Jana do osady Myslivny pod Luží
Leinertsbild - bývalý obrázek na rozcestí u Kaufmannova buku na jižním svahu Bouřného
Leipaer Strasse - stará zemská stezka z Čech přes Českou Lípu, Cvikov, Milštejn a Krompach do Žitavy
Limpacher Kapelle - Lipnická kaple ve skalnatém údolí mezi Lipnicí a Studeným

M

Mordkiefer - lesní zákoutí s křížem poblíž Podkovy jihozápadně od Popovy skály

N

Noldensteig - cesta vedoucí z České Kamenice na Jehlu

O

P

Pappelweg - cesta vystupující údolím pod Velenickým hrádkem z Velenic směrem k západu
Passweg - cesta od hřbitova v Chřibské přes osadu Na Sedle do Rybniště
Peschken Räumicht - Peškova stráň jihovýchodně od Kyjova
Pfaffenkapelle - Mnišská kaple na jihovýchodním svahu Širokého vrchu u Rybniště
Pfaffensteig - cesta po jihovýchodním svahu Širokého vrchu z Krásné Lípy do Chřibské
Polenkreuz - Polský kříž v Heřmanicích v Podještědí

R

Rinnelbornlinde - bývalá památná lípa na Ptačím vršku v Kamenické Nové Vísce

S

Samperbild, Sampers Bild - bývalý pomníček severozápadně od Milštejna u cesty na Kobylu
Scheibbüschl, Scheibenwald, Scheibenwäldchen - les na návrší na západním okraji Mistrovic
Schillkreuz - kamenný kříž, stávající kdysi v údolí pod Velenickým hrádkem. Dnes je v zahradě soukromého domu ve Velenicích
Schöberstrasse - hlavní silnice vedoucí z Lesného u Jiřetína pod Jedlovou do Stožeckého sedla
Siebenschläfer - sochy, vytesané ve skalách u Mařenic
Siebenweg - cesta, vedoucí od hájovny č.6 pod Hvozdem k severu na státní hranici
Silbergruben - Stříbrné doly, skalní zákoutí na úpatí Velkého Buku jihozápadně od Hraničního rybníka
Skt. Christoph - Svatý Kryštof, štola na severozápadním svahu Křížové hory u Jiřetína pod Jedlovou
Skt. Johann Evangelisten - Svatý Jan Evangelista, štola na severozápadním svahu Křížové hory u Jiřetína pod Jedlovou

T

Tobiaskiefer - Tobiášova borovice, starý, dnes již suchý strom v sedle severovýchodně od Petrovic
Todtenwiesel - údajný hradní hřbitov na jižní straně Milštejna
Tschakerts Massengräber, Tschakertsche Gräber - Čakrtovy hroby, hroby padlých vojáků ze sedmileté války na poli jižně od Studeného

U

V

W

Waldfriedhof - Lesní hřbitov na východním okraji Nového Boru
Waldtheater - Lesní divadlo na jihozápadním svahu Zeleného vrchu u Cvikova
Weberweg - cesta vedoucí po svahu Luže z osady Myslivny k hraničnímu sedlu nad Dolní Světlou
Weiher, Weiherwald - Vejrov, lesní komplex mezi Svitavou, Velenicemi, Lasvicemi a Šidlovem
Wellnitzer Steig - stará cesta z Lindavy do Velenic

Z

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z