Slovník starých německých místních jmen

Skalní útvary
(skály, jeskyně atd.)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

A

Aussichtsturm - Vyhlídková věž, skalní věž v České bráně pod Popovou skálou

B

Backofen - jeskyně u Popovy skály
Bilfertstein - skalní útvar na severovýchodním vrcholu Rollebergu u Lipnice
Brandfelsen - vyhlídkové skály Ponorka a Žába pod Kunratickým vrchem u České Kamenice
Breiter Stein - Široký kámen, vyhlídková skála na jižním konci Dutého kamene jižně od Drnovce u Cvikova
Breiter Stein - Na Stráži, skalní ostroh s vyhlídkou nad jižním okrajem Sloupu
Bürgsteiner Wände - Sloupské skály, pískovcové skály na severních svazích Slavíčku jižně od Sloupu

C

D

Dachsenstein, Dachsstein - Jezevčí kámen, skála v závěru údolí na severozápadním svahu Pěnkavčího vrchu
Draselstein, Draslerstein - skalní útvar na vrcholu Borské skalky na okraji Nového Boru
Dreiecker - Trojhran, hraniční skalka v ohybu státní hranice severně od Pěnkavčího vrchu

E

Einsiedlerstein - Poustevnický kámen, skalní suk s barokní poustevnou na jižním okraji Sloupu (skalní hrad)
Eisgrotte, Eishöhle, Eisloch - Ledová jeskyně na severním svahu Suchého vrchu
Elephantenfelsen, Elephantensteine - Bílé kameny severně od Jítravy
Eulenstein - Dutý kámen, nejvyšší skála na stejnojmenném hřebeni jižně od Drnovce u Cvikova

F

Fellerwand - Fellerova věž, skála ve skupině Vraních skal západně od Horního Sedla
Felsenkapelle - skalní kaple Božího hrobu u Velenic při silnici do Brniště
Felsentheater - skalnaté údolí jižně pod Brnišťským vrchem
Frauenstein - Panenský kámen, skála na jihovýchodním svahu Jezevčího vrchu
Fuchshöhle, Fuchsloch - Liščí díra, jeskyně ve skalní průrvě pod Slavíčkem u Sloupu
Fuchsschwanz, Fuchsschwanzfelsen - skalní masiv na severní straně Velenického údolí za bývalou zrcadlárnou Rabštejn
Fünfkirchenstein - Pětikostelní kámen na jihozápadním úbočí Pěnkavčího vrchu
Fürstensitz, Fürstenstuhl - skála na jižním vrcholu Suchého vrchu

G

Galgenstein - Šibeniční kámen, jeden z velkých čedičových balvanů na návrší Scheibe nad Mistrovicemi
Glocke - Dutý kámen, nejvyšší skála na stejnojmenném hřebeni jižně od Drnovce u Cvikova
Grenzwächter - Strážce hranic, skalní věž v České bráně pod Popovou skálou
Grosser Brand - Ponorka, vyhlídková skála pod Kunratickým vrchem u České Kamenice
Grosser Stein - skála na vrcholu Ptačího vrchu u Kamenické Nové Vísky
Grosswaterstein - Dědečkův kámen, skála nad severním okrajem Svojkova

H

Heiliges Grab - skalní kaple Božího hrobu u Velenic při silnici do Brniště
Hufeisenstein - Podkova, skála jihozápadně od Popovy skály
Hundskirche - Psí kostel, čedičová skalka v závěru údolí Černého potoka u Kytlic
Hundskirche - Pusté kostely, podzemní pískovcové lomy ve Velenickém údolí

I

J

Johannissteine - Jánské kameny, skupina skal na státní hranici severovýchodně od Krompachu
Jungfernsprung - Skála smrti jižně od Kunratic u Cvikova
Jungfernstein - Panenská skála na jižním konci Údolí samoty u Radvance
Jungfernstein, Jungfersteine - Panenská skála za hřbitovem na západním okraji Rynoltic

K

Kamelsteine - Bílé kameny severně od Jítravy
Katzensteine - Kočičí skála u rozcestí na východním svahu Širokého vrchu u Rybniště
Kiefernspitze - Borovák, skalní věž v České bráně pod Popovou skálou
Klein Falkenstein - Sokolík, skála ve skupině Krkavčích skal na státní hranici severovýchodně od Dolní Světlé pod Luží
Kleine Nolde - Malá Jehla, zaniklý skalní útvar pod Jehlou u České Kamenice
Kleiner Brand - Žába, vyhlídková skála pod Kunratickým vrchem u České Kamenice
Kleiner Ihrig - Malá Spravedlnost, čedičová skalní skupina na svahu Spravedlnosti u Doubice
Köhlerstein - Uhlířská skála na severovýchodním svahu Zeleného vrchu u Cvikova
Körnerhöhe - Široký kámen, vyhlídková skála na jižním konci Dutého kamene jižně od Drnovce u Cvikova
Kukucksstein, Kukukstein - skála u cesty od Chřibského hrádku na Spravedlnost

L

Lochgothlstein - Panenský kámen, skála na jihovýchodním svahu Jezevčího vrchu
Lorenzstein - pískovcová skála, vyčnívající nad silnicí z Horního Prysku do Práchně
Ludwig XIV - Dědečkův kámen, skála nad severním okrajem Svojkova

M

Mädchenstein - skála na vrcholu Ptačího vrchu u Kamenické Nové Vísky
Mittelstein - Dutý kámen, nejvyšší skála na stejnojmenném hřebeni jižně od Drnovce u Cvikova

N

O

Oberwegsteine - Horní skály, skupina skalních věží západně od Horního Sedla
Orgel, Orgelpfeifenstein - Varhany, skála na hřebeni Dutého kamene jižně od Drnovce u Cvikova

P

Pferdestall - jeskyně u Popovy skály
Pickelstein, Pikelstein - Hrbolec, skála na jižním výběžku Širokého vrchu u Rybniště
Pilfertstein - skalní útvar na severovýchodním vrcholu Rollebergu u Lipnice

R

Rabenstein - Křížová věž jihozápadně od osady Naděje
Rabenstein, Rabstein - Havran, vyhlídková skála na jižním okraji Polesí u Rynoltic
Rabenstein, Rabstein - skála s Cvikovskou vyhlídkou na svahu Tlustce
Rabensteine - Havraní skály severně od Radvance
Rabensteine - Krkavčí kameny, skály na státní hranici severovýchodně od Dolní Světlé pod Luží
Rabensteine - Vraní skály nad Krásným dolem západně od Horního Sedla
Rabensteine, Rabsteine - skály ve Velenickém údolí nad bývalou zrcadlárnou Rabštejn
Rabsteinfelsen - Křížová věž jihozápadně od osady Naděje
Rauchfriedels Kammer - Komora, jeskyně na jihozápadním svahu Malého Stožce
Riedels Sandhöhle - Riedelova jeskyně na jihovýchodním svahu Břidličného vrchu u Dolního Prysku
Rittersprung - Skála smrti jižně od Kunratic u Cvikova

S

Samuelhöhle - Samuelova jeskyně ve skalním ostrohu na jihovýchodním okraji Sloupu
Sandlöcher - Pusté kostely, podzemní pískovcové lomy ve Velenickém údolí
Schusterloch - Ševcovská díra, jeskyně na hřebeni Dutého kamene jižně od Drnovce u Cvikova
Spitziger Stein - Špičatý kámen, skála se Samuelovou jeskyní na jižním okraji Sloupu
Steinernes Meer - kamenné moře na jihozápadním svahu Klíče
Steinwand - skalní stěna na jižní straně údolí Bystřičky mezi Filipovem a Českou Kamenicí

T

Teufelsmauer - Čertova zeď, skalní hřbítek na vrcholu Strážného u Radvance
Töpferstein - Hrnčíř, skála u trati na západním výběžku Břidličného vrchu u Horní Kamenice
Totenstein - Skála smrti jižně od Kunratic u Cvikova
Trögelsteine - Kozí hřbety, skalní útvary mezi Vysokou a Ostrým u Jítravy
Trompeterstein - Trubač, skalní věž vedle Jehly severně od České Kamenice

U

V

W

Wachstein - Na Stráži, vyhlídková skála nad jižním okrajem Sloupu
Wächter der böhmischen Schweiz - Hrbolec, skála na jižním výběžku Širokého vrchu u Rybniště
Waldstein - Valdštejnská skála na břehu Hraničního rybníka severovýchodně od Kytlic
Weinkeller - Vinný sklep, skalní převis na jižním svahu Kobyly
Weinkellerfelsen - Skalní útvary na jižním svahu Kobyly v okolí jeskyně Vinný sklep
Weisse Frau - Bílá paní, čedičová skála na severním svahu Slavíčku u Sloupu
Weisse Steine - Bílé kameny severně od Jítravy
Wellnitzer Rabsteine - skály ve Velenickém údolí nad bývalou zrcadlárnou Rabštejn

Z

Zackenturm - Krajková věž, skalní věž v České bráně pod Popovou skálou
Zigeunerhöhle - Cikánská jeskyně na břehu Dobranovského potoka jižně od Janova

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z