Slovník starých německých místních jmen

Vodstvo
(přehrady, rybníky, řeky, potoky, prameny atd.)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z

A

Absbach, Abschbach, Aschbach - Bystrá, potok tekoucí z Nového Oldřichova přes Kerhartice do Benešova nad Ploučnicí
Augenwasserquelle - upravený pramen v Údolí samoty u Radvance

B

Bernsdorfer Teich - Velký rybník na Lužničce severovýchodně od Rybniště
Bielsbach - Bělá, pravobřežní přítok Kamenice mezi Mlýny a Kytlicemi
Bielsteich - zrušený rybník v horní části údolí Bělé severozápadně od Kytlic
Bober, Boberbach - Boberský potok, tekoucí od Nové Huti přes Rousínov a Cvikov do Lindavy
Brauteich, Bräuhausteich - Pivovarský rybník na Panenském potoce pod Lemberkem
Bräuhausteich - Pivovarský rybník na Dobranovském potoce v osadě Pihel
Bräuhausteich - Pivovarský rybník na severovýchodním okraji Cvikova
Brettmühl Teich - rybník u Horní Chřibské pod přehradou na Chřibské Kamenici
Brettteich - Radvanecký rybník mezi Radvancem a Sloupem
Bürgsteiner Bach - Dobranovský potok tekoucí z Údolí samoty přes Radvanec, Sloup, Pihel a Bukovany do Dobranova

C

D

Daubitzbach, Daubitzerbach - Doubický potok, tekoucí od Vápenky přes Doubici do Dolní Chřibské
Distelborn - Zdislavina studánka na úpatí pod Lemberkem
Doberner Bach - Dobranovský potok tekoucí z Údolí samoty přes Radvanec, Sloup, Pihel a Bukovany do Dobranova

E

Ebersbach - Bystrá, potok tekoucí z Nového Oldřichova přes Kerhartice do Benešova nad Ploučnicí
Eisewasser, Eisewasserbach - Železný potok, tekoucí z jižního úpatí Sokola u Petrovic do Jablonného v Podještědí
Erlebach, Erlenbach - Kněžický potok, tekoucí z Petrovic přes Kněžice do Lvové
Etsch, Etschbach - horní tok Hamerského potoka pod Pěnkavčím vrchem

F

Fallerwasser, Fallewasser, Fallwasser - střední část Hamerského potoka pod Suchým vrchem
Fallwasser - levostranný přítok Lučního potoka s vodopádem
Fibigteich, Fibichteich, Fiebigteich - rybník jižně od náměstí v Krásné Lípě
Fiebichteich - V Polích, rybník na jižním okraji osady Pole u Jablonného v podještědí
Finkendorfer Bach - Studený potok, tekoucí od Polesí do Rynoltic
Fischbach - Rybný potok, tekoucí od nádraží Chřibská do Horního Podluží
Föllerwasser - střední část Hamerského potoka pod Suchým vrchem
Friedrichsbach - horní tok Boberského potoka od Nové Huti přes Rousínov do Cvikova
Füllerdörfer Teich - bývalý Vesničský rybník ve Vesničce u Prysku
Fürstenbrunn, Fürstenquelle - Knížecí studánka v dolní části údolí Milířky

G

Gabler Bach - Panenský potok, tekoucí od Jítravy přes Rynoltice a Jablonné v Podještědí do Mimoně
Gabler Mühlteich, Gabler See - Zámecký rybník na západním okraji Jablonného v Podještědí
Gärtenbach - bezejmenný přítok Mandavy, tekoucí ze Zahrad do Starých Křečan
Gärtnerbach - bezejmenný potok tekoucí ze Zahrad přes Dlouhý Důl do Křinice
Georgsbach - bezejmenný přítok Chřibské Kamenice, protékající Novou Chřibskou
Geräumichtbach, Geräumichtwasser - přítok Heřmanického potoka, tekoucí podél silnice od Mařenic
Goldbach, Goldflössel - Zlatý potok, tekoucí ze Studánky k severovýchodu na státní hranici a do Varnsdorfu
Goldflössel - dolní část Lesenského potoka, pod ústím Míšeňského dolu
Goldflössel - Milířka, tekoucí od Černé brány do Dolního Podluží
Goldflössel - Zlatý potůček, tekoucí pod severním svahem Vápenného vrchu do Kyjova
Grafensteiner Bach - Václavický potok tekoucí od Výhledů přes Václavice do Chotyně
Grosser Teich - Velký rybník na Lužničce severovýchodně od Rybniště
Grosser Tannenteich, Grosser Tannteich - Velký Jedlovský rybník západně od nádraží Jedlová
Grossherrndorfer Bach - Kněžický potok, tekoucí z Petrovic přes Kněžice do Lvové
Grundbach, Grundwasser - Lužnička, potok tekoucí z Rybniště přes Horní a Dolní Podluží do Německa
Grund Teich - rybník východně od silnice z Horní Kamenice do Lísky
Gründsche Teich - Velký rybník na Lužničce severovýchodně od Rybniště

H

Hammerbach - Hamerský potok, tekoucí od Pěnkavčího vrchu přes Hamr do Mařeniček
Hammertalspere - Naděje, přehrada na Hamerském potoce pod Suchým vrchem
Hasel, Haselbach - Lísecký potok tekoucí z Lísky do Horní Kamenice
Hermsdorfer Bach - Heřmanický potok, tekoucí od Babiččina odpočinku přes Heřmanice do Jablonného v Podještědí
Herrnteich - Huníkovský rybníkna jižním okraji Huníkova u České Kamenice
Hölzelbach - Hölzelův potok, tekoucí jihovýchodně od osady Pole přes Postřelnou do Velkého Valtinova
Hüttenteich - Hutní rybník, zrušený rybník ve skupině Jedlovských rybníků u nádraží Jedlová

I

Innozenzidorfer Wasser - dolní část Lesenského potoka, pod ústím Míšeňského dolu

J

Johnsbach, Jonsbach - Bystřička, potok, tekoucí z Kunratic u České Kamenice přes Filipov do Janské
Jordan Born - Jordán, pramen na severozápadním svahu Malého Stožce
Jungfernbach, Jungferbach - Panenský potok tekoucí od Jítravy přes Rynoltice a Jablonné v Podještědí do Mimoně

K

Kalkfloss - horní část Doubického potoka, nad obcí Doubice
Kalte Brunnen Floss - horní část Kněžického potoka u Petrovic
Kaltenbach - Studený potok, tekoucí po severním úpatí Studence k západu přes Studený do údolí Chřibské Kamenice
Kaltes Wasser - Studený potok, tekoucí od hájovny Na Šestce na úpatí Hvozdu do Heřmanic v Podještědí
Kamnitz, Kamnitzbach - Kamenice, říčka tekoucí od Nové Huti přes Kytlice a Českou Kamenici do Hřenska
Kirnischt, Kirnitzschbach, Kirnscht - Křinice, říčka tekoucí přes Krásnou Lípu a Kyjov do skal Českého Švýcarska
Kirnischt Quelle, Kirnschtquellen - Prameny Křinice severně od silnice mezi Studánkou a Krásnou Lípou
Kleiner Tannenteich, Kleiner Tannteich - Malý Jedlovský rybník západně od nádraží Jedlová
Kleisflössel - bezejmenný potůček, tekoucí z jihovýchodního svahu Klíče do Radvance
Kleisquelle - Lesní studánka pod Klíčem u cesty do Nového Boru
Kohlhauwasser - Milířka, potok tekoucí od Černé brány do Dolního Podluží
Kreibitzbach, Kreibitzer Bach - Chřibská Kamenice, tekoucí od nádraží Jedlová přes Chřibskou do Všemil
Kreibitzer Talsperre - Chřibská, přehrada na Chřibské Kamenici
Krombach, Krombacher Wasser - Krompašský potok, tekoucí z Krompachu do Juliovky

L

Langegrunder Floss, Langengrunder Bach - bezejmenný potok tekoucí ze Zahrad přes Dlouhý Důl do Křinice
Langenauer Bach - Sporka, potok tekoucí z Polevska přes Nový Bor a Skalici do České Lípy
Lasur, Lausebach, Lauschebach, Lausur - Lužnička, potok tekoucí z Rybniště přes Horní a Dolní Podluží do Německa
Lauschebrunnen - pramen na jižním svahu Luže
Leichenborn, Leichenquelle - pramen na jižním svahu hřebene Klučky mezi Práchní a Polevskem
Liebischquelle - Žába, studánka v Kamenickém Šenově na západním úpatí Šenovského vrchu
Lichtenberger Teich - Světlík, rybník severně od Horního Podluží
Lichtenwalder Bach - horní část Svitavky z Dolní Světlé pod Luží přes Mařenice do Mařeniček
Limbach - levostranný přítok Studeného potoka pod Studencem, tekoucí od Lipnice

M

Mandau - Mandava, říčka tekoucí přes Křečany, Rumburk a Varnsdorf do Německa
Markersdorfer Bach - horní část Panenského potoka nad Jablonným v Podještědí
Markersdorfer Teich - Markvart, rybník v Markvarticích u Jablonného v Podještědí
Meisengrundwasser - potok protékající Míšeňským dolem pod Tolštejnem
Mergtaler Wasser - Svitavka, potok tekoucí od Dolní Světlé pod Luží přes Mařenice a Kunratice u Cvikova do Ploučnice
Mühlbach - mlýnský náhon v městském jádru České Kamenice
Mühlteich - Zámecký rybník na západním okraji Jablonného v Podještědí
Mühlteich - lesní rybník na Červeném potoce na východním okraji Dolního Falknova

N

Natterbach - bezejmenný potok, protékající Dolní Suchou do Lužické Nisy
Neudörfer Teich - Velký rybník na Lužničce severovýchodně od Rybniště
Neisse - Lužická Nisa, řeka tekoucí přes Liberec a Hrádek nad Nisou do Německa a Polska
Neulerchenfelder Floss - bezejmenný potůček, tekoucí od severu do Krásného Buku
Niederlichtenwaldbach - horní část Svitavky z Dolní Světlé pod Luží přes Mařenice do Mařeniček
Noldenteich - rybník na západní straně silnice z Horní Kamenice do Lísky

O

Oberlichtenwalder Wasser - pravobřežní přítok Svitavky, tekoucí z Horní Světlé do Dolní Světlé pod Luží
Ortsbach - část toku Lužničky v Horním Podluží pod Velkým rybníkem

P

Pechteich - Smolný rybník na Růžovém potoce u Velkého Valtinova
Petersdorfer Bach - Kněžický potok tekoucí z Petrovic přes Kněžice do Lvové
Pfaffenquelle - Farský pramen na východním svahu Širokého vrchu u Rybniště
Pihler Bach - Dobranovský potok tekoucí z Údolí samoty přes Radvanec, Sloup, Pihel a Bukovany do Dobranova
Pihlteich - Pivovarský rybník na Dobranovském potoce v osadě Pihel
Pilzbach - Bělá, přítok Kamenice mezi Mlýny a Kytlicemi
Pilzteich - zrušený rybník v horní části údolí Bělé severozápadně od Kytlic
Preschkauer Bach - Pryský potok, tekoucí přes Horní a Dolní Prysk do Horní Kamenice

R

Raimundbrunnen - bývalý pramen na jihozápadním svahu Žulovce u nádraží Chřibská
Ritterborn - bývalý pramen na jihozápadním svahu Žulovce u nádraží Chřibská
Rodewitzer Bach, Rodowitzerbach - Dobranovský potok tekoucí z Údolí samoty přes Radvanec, Sloup, Pihel a Bukovany do Dobranova
Rohrteich - Červený rybník v Pihelu u hlavní silnice
Rollerteich, Rollteich - Hutní rybník, zrušený rybník ve skupině Jedlovských rybníků u nádraží Jedlová
Roter Teich, Rotteich - Červený rybník v Pihelu u hlavní silnice
Rotfloss - Červený potok, tekoucí od Javorku přes Lesní domky do Chřibské

S

Sandbach - Heřmanický potok, tekoucí od Babiččina odpočinku přes Heřmanice do Jablonného v Podještědí
Schlossteich - Zámecký rybník na západním okraji Jablonného v Podještědí
Schmelzewasser - Jedlovský potok, tekoucí od osady Jedlová do Horního Podluží
Schnauhübler Bächlein - bezejmenný potůček, tekoucí ze Sněžné do Dlouhého Dolu u Kyjova
Schöberwasser - horní tok Lesenského potoka mezi Stožeckým sedlem a ústím Míšeňského dolu
Schönauer Bach - Šenovský potok tekoucí přes Kamenický Šenov do Pryského potoka
Schönbüchler Floss - bezejmenný potůček, tekoucí od severu do Krásného Buku
Schulteich - Školní rybník na východním okraji Rybniště
Schwalbensee - Radvanecký rybník na Dobranovském potoce mezi Sloupem a Radvancem
Schwanenteich, Schwanteich - Labutí rybník na Růžovém potoce u Velkého Valtinova
Schwarzbach, Schwarzwasser - Černý potok, tekoucí od Medvědí hůrky u Polevska do Mlýnů
Schwarzer Tump - bezejmenný skalní rybníček pod Lemberkem
Schwefelquelle - Sirný pramen v údolí Hamerského potoka u silnice z Nové Huti do Horní Světlé
Schwerborn - pramen poblíž Polesí u Rynoltic
Schwerbornbach - potůček, tekoucí přes Černou Louži u Rynoltic do Panenského potoka
Spittelbach, Spittelgrunder Bach - bezejmenný potůček, tekoucí přes Dolní Sedlo u Hrádku nad Nisou do Lužické Nisy
Sporka, Sporkabach - Sporka, potok tekoucí z Polevska přes Nový Bor a Skalici do České Lípy
Steinbach - horní část toku Kamenice u Hraničního rybníka
Steinschönauer Bach - Šenovský potok tekoucí přes Kamenický Šenov do Pryského potoka
Stockteich - bývalý rybník na místě dnešního Rybniště

T

Tannenberger Fluss, Tannendorfer Wasser - Jedlovský potok, tekoucí od osady Jedlová do Horního Podluží
Tannenteiche, Tannteiche - Jedlovské rybníky západně od nádraží Jedlová
Tramflössel - jeden z pramenných potůčků Dobranovského potoka, protékající Údolím samoty u Radvance

U

Ullersbach, Ullersdorfer Bach - Oldřichovský potok, tekoucí z Oldřichova na Hranicích po státní hranici do Lužické Nisy

V

Veronikabrunnen - Veronika, studánka na úpatí Vlčí hory

W

Waldsteinteich, Wallensteiner Teich, Wallsteiner Teich, Wallteich - Hraniční rybník severovýchodně od Kytlic
Wahlbach, Waldbach, Wallbach - horní část toku Kamenice nad Kytlicemi
Walketeich, Walkmühlteich - Valcha, rybník západně od Jablonného v Podještědí
Weissbach, Weisswasserbach - Bílý potok, přítok Lesenského potoka protékající osadou Rozhled u Jiřetína pod Jedlovou
Weissbach - Bílý potok protékající hraničním údolím Česká brána pod Popovou skálou k Hrádku nad Nisou
Weissbach - Bystřička, potok tékoucí z Kunratic u České Kamenice přes Pekelský Důl a Filipov do Kamenice
Wetzwalder Bach - Václavický potok tekoucí od Výhledů přes Václavice do Chotyně
Wiesenbach, Wiesenwasser - Luční potok, tekoucí od Křížového buku na západní okraj Mlýnů
Wilde Borne - Prameny Křinice severně od silnice mezi Studánkou a Krásnou Lípou
Wober, Woberbach - Svorský potok, tekoucí přes Svor do Cvikova
Wolsteinteich - Hraniční rybník severovýchodně od Kytlic
Wolstner Bach - horní část toku Kamenice nad Kytlicemi

Z

Zdislawabrunnen - Zdislavina studánka v údolí Panenského potoka pod Lemberkem
Zinkebach - Železný potok, tekoucí z jižního úpatí Sokola u Petrovic do Jablonného v Podještědí
Zwitte, Zwittebach - Svitavka, tekoucí od Dolní Světlé pod Luží přes Mařenice a Kunratice u Cvikova do Ploučnice

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z