U Tří pánů

Lesní rozcestí U Tří pánů je asi 1 km severozápadně od Polesí na staré cestě, vedoucí od LvovéRynoltic kolem Tobiášovy borovice do Lückendorfu. Pod nevelkou lípou tu stojí asi půl metru vysoký trojboký pískovcový mezník s letopočtem 1680 a číslem 453, který označuje místo, kde se stýkaly hranice grabštejnského, jablonského a lemberského panství. Na bočních stěnách hraničního kamene jsou proto vytesané znaky a iniciály všech tří tehdejších pánů: pětilistá růže s monogramem AMGZT patří majiteli Grabštejna hraběti Adamu Matyáši z Trautmannsdorfu, symbol útočného žebříku s iniciálami CRFVB označuje svobodného pána Kryštofa Rudolfa z Bredova, pána na Lemberku, a zkřížené ostrve s iniciálami FABG patří Františku Antonínu Berkovi z Jablonného.

Od trojmezí se k severu, jihu a jihovýchodu rozbíhají staré hranice panství, místy vyznačené dodnes dochovanými hraničními kameny. Na staré Hraniční cestě, vedoucí kolem Tobiášovy borovice k hranici s Německem, najdeme ještě patníky, označené písmeny G (Gabel - Jablonné) nebo GS (Grafenstein - Grabštejn) a letopočtem 1723. Jedno z hraničních znamení s číslem 473 poblíž Tobiášovy borovice je vytesané přímo do kamene u cesty. Také na hranici, směřující ke Lvové, bylo ještě koncem 20. století několik pěkných kamenných mezníků ze 2. poloviny 17. století s vyrytými letopočty, symboly a iniciálami majitelů lemberského a jablonského panství. Většina těchto mezníků byla ale v pozdějších letech ukradena. Hranici grabštejnského a lemberského panství, vedoucí jihovýchodním směrem k Polesí, označovaly jednoduché patníky s letopočtem 1731.

Poblíž rozcestí U Tří pánů je pramen, nazývaný dříve "Schwerborn" (= Těžký pramen), který zásobuje vodou níže ležící osadu Polesí. O kousek dál nad cestou k Polesí jsou dodnes patrné základy kasáren, postavených v roce 1938 pro vojáky, kteří měli bránit betonové pevnůstky pohraničního opevnění.

Další informace