Tisový vrch - Vinný vrch

Tisový vrch je rozložitý zalesněný čedičový kopec (540 m), ležící nad severovýchodním okrajem Svojkova asi 2 km jihovýchodně od Sloupu. Jeho temeno tvoří okrouhlá náhorní plošina s několika vyčnívajícími skalkami a nenápadným vrcholkem na severovýchodním okraji. Pod ním je strmý skalnatý sráz se suťovými poli. Vrcholová plošina je porostlá převážně bukovým lesem, v jehož podrostu se vyskytuje například zvonek broskvolistý, lilie zlatohlavá nebo jaterník podléška, na čedičových skalách roste kostřava sivá. V nižší části plošiny a na pískovcových svazích převládají smrčiny a místy najdeme i porosty dubové. Ve skalách na severovýchodním svahu kopce se ve válečných dobách ukrývali obyvatelé blízkého Záhořína. Jejich úkryt dodnes připomíná několik nápisů a symbolů s letopočty 1741, 1866 a 1882, vyrytých do jedné z pískovcových skal.

V sedle mezi Slavíčkem a Tisovým vrchem je nevýrazné Ptačí návrší, na jehož kdysi holém temeni bývala lavička s pěkným výhledem do okolí. Někdy na počátku 20. století byla odtud upravena cesta na vrchol Tisového vrchu, kde byla také zřízena vyhlídka s lavičkami. Dnes jsou ze zaroslých okrajů vrcholové plošiny jen omezené výhledy, zejména k severovýchodu na Ortel a vzdálenější kopce Lužických hor.
V úžlabině na severozápadním svahu Tisového vrchu leží romantický Modlivý důl se skalní kaplí, k níž vede pohodlná lesní cesta ze Svojkova. Nad roklí vystupuje protáhlý skalnatý hřbet, lemovaný na jižní straně strmými stěnami Svojkovských skal. Tyto skály jsou oblíbené mezi horolezci a z jejich vrcholků jsou daleké výhledy k jihu.

Z jižního svahu Tisového vrchu vybíhá nad osadu PlesaSvojkova nevelký čedičový Vinný vrch (427 m), na jehož vrcholu kdysi stával dřevěný gloriet, postavený údajně již v roce 1781. Na osluněných svazích kopce měli majitelé Svojkovského hradu již koncem 16. století vinice a později zde byly založeny ovocné sady.

Další informace