Zajímavá místa

Spravedlnost - Liščí Bělidlo

Pohled na Spravedlnost se samotou Liščí Bělidlo na úpatí.
Pohled na Spravedlnost se samotou Liščí Bělidlo na úpatí.

Spravedlnost je výrazný zalesněný čedičový vrch (533 m), vyčnívající asi 2 km severozápadně od Chřibské nad jižním okrajem Doubice. Jeho skalnatý vrcholek spadá k jihu a jihovýchodu strmým, asi 40 m vysokým srázem s členitou skalní stěnou, která je tvořená nepravidelnými vějířovitě uspořádanými čedičovými sloupky. Na svahu pod ní je lesem zarostlé suťové pole. Na severovýchodním svahu kopce je rozeklané skalisko z pěti mocných čedičových sloupů, zvané Malá Spravedlnost.
Na Spravedlnosti se nacházejí mimořádně pestrá a zachovalá lesní společenstva s řadou chráněných rostlin, kvůli nimž zde byla od roku 2004 vyhlášena přírodní rezervace, zabírající území o rozloze 11 ha. Převládá v ní květnatá bučina, v jejímž podrostu je hojná strdivka nicí, kostřava lesní, ječmenka evropská nebo sveřep Benekenův, na jaře zde kvetou kyčelnice cibulkonosná i devítilistá, hrachor jarní a dymnivka dutá. Na suťových svazích roste kromě buků ve větší míře také jasan, jilm a javor klen s poměrně bohatým podrostem měsíčnice vytrvalé. Na vrcholových skalách se vyskytuje vzácná kapradinka skalní a také některé teplomilné rostliny, z nichž je zvlášť nápadný skalník celokrajný.

Vyhlídka na vrcholu kopce.
Vyhlídka na vrcholu kopce.

Vrchol kopce byl údajně zpřístupněn již kolem roku 1840 schody se zábradlím, které krásnolipský Horský spolek pro nejsevernější Čechy v roce 1886 opravil a nově vystavěl nevelký přístřešek. V té době ještě na vrcholu stály také dva opracované kameny, pocházející údajně z doby rakouské triangulace. Po roce 1945 byl ale přístřešek na vrcholu zničen a vyhlídka nebyla udržována. Teprve v roce 1998 byla na skále umístěna lavička a nedlouho poté bylo obnoveno i železné zábradlí. Z vrcholu kopce býval pěkný výhled do širokého okolí, ale v současné době jej pozvolna zakrývají stromy. Výhled je proto možný už jen k jihovýchodu přes Chřibskou na hřeben Lužických hor s výraznými vrcholy Jedlové, Velké Tisové, Chřibského vrchuStudence. Mezi kopci na východní straně vyčnívá i nejvyšší hora Luž a na jihozápadním obzoru můžeme spatřit výrazné Sedlo u Levína nebo Bukovou horu s vysílačem.
Podle pověstí měla být kdysi Spravedlnost místem výkonu hrdelního práva města Chřibské, ale pravděpodobnější je, že popraviště bylo někde na jejím úpatí. Tuto domněnku podporuje i stará zpráva, podle níž město v roce 1579 postavilo novou kamennou šibenici pod kopcem na místě později postaveného Fuchsova bělidla. K vrchu se také vztahuje lidová pověst o strašidelném duchu Rohálovi.

Na jihovýchodním úpatí kopce je v lukách samota Liščí Bělidlo (správněji Fuchsovo bělidlo), jejíž název svědčí o dávném pěstování a zpracování lnu. V břidlicovém obložení jednoho z domů je letopočet 1802. V dolině pod samotou je přírodní rezervace Marschnerova louka.

Suťový les s porostem měsíčnice vytrvalé.
Suťový les s porostem měsíčnice vytrvalé.
Kvetoucí měsíčnice vytrvalá.
Kvetoucí měsíčnice vytrvalá.

Další informace