Zajímavá místa

Pferdeberg - Oertelwand

Turistický přístřešek Marienhütte na temeni hřbetu.
Turistický přístřešek Marienhütte na temeni hřbetu.

Pferdeberg (Koňský vrch, 545 m) je asi 1 km dlouhý pískovcový hřbet, protažený ve směru od severovýchodu k jihozápadu, vystupující z lesů necelý 1 km severozápadně od centra Oybinu za kupou Schuppenbergu. Zatímco na severozápadní straně se hřbet svažuje poměrně mírně do údolí se starou Lipskou cestou pod Jonsbergem, k jihovýchodu spadá strmými skalnatými svahy do hlubokého údolí Hausgrund pod hradem Oybinem. Mezi skalami na tomto svahu jsou i dvě lezecké věže Däumling (Paleček) a Däumlingswarte (Palečkova stráž).
Na jihozápadním konci temene hřbetu byl poměrně nedávno postaven dřevěný přístřešek Marienhütte (= Mariánská chatka), od něhož je mezi stromy vidět přes oybinské údolí na protější hřeben Brandhöhe a hraniční horu Hvozd. Od staré Lipské cesty k němu vede cesta Sternweg (= Hvězdní cesta), na níž je pod Pferdebergem rozcestí s mohutným bukem, obestavěným kruhovou lavičkou. Od Mariánské chatky cesta pokračuje po plochém temeni hřbetu asi 300 metrů k malé světlince, umožňující mezi stromy pohled na zříceniny hradu a kláštera Oybin, a asi o 50 m dále je malá pískovcová skalka s několika vytesanými schůdky a zídkou s letopočtem 1880, na níž stála vyhlídková chatka Marienhütte v minulosti. Později ale zanikla a dnes už je skalka úplně zarostlá lesem. Značená stezka odtud sestupuje po kamenných schodech na nižší severovýchodní část hřbetu a dále do hlubokého údolí Hausgrundu. Na temeni severovýchodní části hřbetu je nízká skalní zeď, tvořená zpevněným pískovcem, podél níž vede značená pěšina k zářezu Katzenkerbe v sedle pod Ameisenbergem.

Výhled od Marienhütte přes Oybin na Hvozd.
Výhled od Marienhütte přes Oybin na Hvozd.
Stará vyhlídková skalka je dnes zarostlá lesem.
Stará vyhlídková skalka je dnes zarostlá lesem.

Na východní straně přiléhá k Pferdebergu nižší zalesněná kupa, na jejíž jižní straně je mohutný skalnatý masiv Oertelwand, strmě spadající do Hausgrundu. Z horního okraje masivu, kam ale nevede žádná cesta, je vidět na protější skalní suk Oybinu se zříceninou kláštera, císařským palácem a hradní restaurací. U jihozápadní paty Oertelwandu je asi 25 m vysoká lezecká skalní věž Elfenturm (Věž Elfů).

Pohled na skalní masiv Oertelwand z hradu Oybin.
Pohled na skalní masiv Oertelwand z hradu Oybin.
Pohled z Oertelwandu na zříceniny hradu a kláštera Oybin s výletní restaurací.
Pohled z Oertelwandu na zříceniny hradu a kláštera Oybin s výletní restaurací.