Ameisenberg

Pohled na zalesněnou kupu Mravenčího vrchu z oybinského hradu.
Pohled na zalesněnou kupu Mravenčího vrchu z oybinského hradu.

Ameisenberg (Mravenčí vrch, 575 m) je zalesněný pískovcový vrch, ležící na severním okraji Žitavských hor asi 1,2 km severně od Oybinu a 1,2 km západně od Töpferu. Kopec se na severozápadní straně svažuje poměrně mírně do Žitavské kotliny, zatímco na východě a jihovýchodě spadá strmými skalnatými srázy do hlubokého a úzkého údolí potoka Goldbach (Zlatý potok) s bývalým mlýnem Teufelsmühle (Čertův mlýn). Údolím, jehož protější stranu tvoří lesnatý masiv Töpferu, prochází vedle potoka také silnice a úzkorozchodná železnice ze Žitavy a Olbersdorfu do Oybinu.

Kočičí zářez (Katzenkerbe) v sedle mezi Ameisenbergem a Pferdebergem.
Kočičí zářez (Katzenkerbe) v sedle mezi Ameisenbergem a Pferdebergem.
Převis Krápníková jeskyně (Tropfstein grotte) u rozcestí na jižním svahu.
Převis Krápníková jeskyně (Tropfstein grotte) u rozcestí na jižním svahu.

Na Ameisenbergu je mnoho zajímavých skalních útvarů a vyhlídek, přístupných značenými turistickými stezkami, které sem vedou z oybinského údolí nebo od Lipské cesty (Leipaer Straße), procházející po severní a západní straně kopce. Od Lipské cesty stoupá cesta Steiniger Weg (= Kamenitá cesta) do sedla mezi Ameisenbergem a Pferdebergem, které je v nejnižším místě proražené skalním zářezem Katzenkerbe (= Kočičí zářez). Na rozcestí asi 150 m severovýchodně od něj Kamenná cesta ostře odbočuje do údolí k Oybinu a rovně pokračující široká lesní cesta obchází celý kopec dokola. Na dohled od rozcestí je u ní v pískovcové skále nízký převis zvaný Tropfstein grotte (= Krápníková jeskyně). U něj značená stezka opouští širokou cestu a stoupá o něco strměji po svahu k vyhlídce Bastei (= Bašta), z níž se otevírá pěkný výhled na skalní suk se zříceninou hradu a kláštera Oybin, a dále na vrchol kopce s nevelkým skalním městečkem (Felsenstadt), v němž mezi četnými pískovcovými bloky a skalami najdeme i pěkně vyvinutý skalní hřib. Z vrcholu kopce stezka pozvolna klesá k vyhlídce Götzenstein (Modla, 551 m), považované za obětní místo z pohanských dob, a za ní se vrací zpět na širokou lesní cestu, u níž je další vyhlídka Oybinaussicht (Oybinská vyhlídka), nabízející krásný výhled na skalní suk Oybinu. U ní se lesní cesta ostře stáčí k severu a po svahu kopce míří zpět k Lipské cestě. Turistická značka z ní ale vzápětí odbočuje doprava a asi po 350 metrech míjí 15 m vysoký skalní útvar Robertfelsen (Robertova skála), jehož plochý vrchol je přístupný po železných stupech, ale výhled z něj je dnes už velmi omezený vzrostlými stromy. Ze sousední vyhlídky je vidět do Oybinského údolí s nádražím úzkorozchodné dráhy a asi o 50 m dále je poslední vyhlídka Einsiedlerstein (Poustevnický kámen), nabízející výhled přes údolí na protější masiv Töpferu s výraznou skalní skupinou Gratzer Höhle a přes Olbersdorf směrem k Žitavě. Po dalších 150 metrech stezka vychází z lesa nedaleko mlýna Teufelsmühle v Dolním Oybinu.

Skalnaté jihovýchodní svahy kopce pod vrstevnicovou lesní cestou jsou chráněným hnízdištěm ptáků a vstup je sem proto povolen jen mimo sezónu od září do poloviny ledna. V té době sem míří hlavně horolezci, kteří navštěvují zdejší pískovcové skály, z nichž nejvýznamnější je 15 m vysoká Vergessener Turm (= Zapomenutá věž), vyčnívající z lesa asi 450 m jihozápadně od mlýna Teufelsmühle. V jejím okolí je ještě několik méně významných věží, nazývaných Kanzelturm (Kazatelna), Teufelswächter (Čertův strážce), Teufelskanzel (Čertova kazatelna), Findling (Nalezenec), Ameisenjungfer (Mravkolev), Wildschütz (Pytlák) a Oybintalwächter (Strážce oybinského údolí). Od Zapomenuté věže vedou vzhůru po 12 m vysoké šikmé skalní stěně železné stupy Ameisenstiege (Mravenčí stupně), nad nimiž je možné vylézt po strmém svahu až k vyhlídce Oybinaussicht. Méně významné lezecké skály Wilde Turm (Divoká věž) a Drachenwand (Dračí stěna) jsou také na severní straně vrcholové kupy Ameisenbergu.

Lutherův dub (Luthereiche) a Chlebový kámen (Brotstein) u Lipské cesty.
Lutherův dub (Luthereiche) a Chlebový kámen (Brotstein) u Lipské cesty.

Zajímavé místo najdeme na severozápadním úpatí kopce u rozcestí na Lipské cestě. V hustém mlází pod cestou se nachází poměrně vydatný pramen Hungerbrunnen (Hladový pramen), který byl známý už ve středověku a v letech 1950-2001 napájel olbersdorfský vodovod. Dnes jeho voda odtéká volně potůčkem Natschwasser k severu. U cesty nad pramenem roste vysoký dub Luther Eiche (Lutherův dub), který sem zasadili členové oybinského horskémo spolku 10. listopadu 1883 na památku 400. výročí Lutherova narození, což dodnes připomíná nízký kamenný sloupek u paty stromu. Vedle něj je ještě oválný pískovcový Brotstein (Chlebový kámen), s vytesaným ratolestmi ovinutým bochníkem a letopočtem 1539. Ten připomíná hladové jaro roku 1539, kdy sem podle pověsti přišla hledat spásu chudá žena se dvěma malými dětmi. Když se u kamene modlili za svou záchranu, zjevil se jim anděl a pravil: „Protože tak věrně chválíš Boha, budeš odměněna. Jdi domů a najdeš tam tři měřice mouky.“ Po návratu domů mouku skutečně našli a měli zase co jíst.