Schuppenberg - Ritterschlucht

Zalesněná kupa Schuppenbergu se zříceninou oybinského hradu v pozadí.
Zalesněná kupa Schuppenbergu se zříceninou oybinského hradu v pozadí.

Schuppenberg (524 m) je mírně protáhlá zalesněná kupa, vyčnívající nad severním okrajem Oybinu asi 500 m západně od skalního suku se zříceninou stejnojmenného hradu. Na jejím temeni je několik nevelkých pískovcových skal, z nichž je mezi horolezci nejznámější asi 15 m vysoká Märchenturm (= Pohádková věž). V sedle na východní straně kopce je malá plošina, z níž se vchází do hradu Oybina. Kdysi zde bývalo opevněné předhradí s postranním východem ke klášterním rybníkům v údolí Hausgrundu a dodnes se tu schází několik cest. Nejpoužívanější je přímá dlážděná cesta se schody, vedoucí od oybinského kostela, nebo o něco delší, ale romantičtější stezka přes úzkou soutěsku Ritterschlucht (Rytířská soutěska), sevřenou mezi pískovcovými skalami. Další strmá stezka s množstvím schodů sem vystupuje od severu z hlubokého Hausgrundu a poslední přístupovou cestou je silnička Ritterweg (= Rytířská cesta), která se vine z Oybinu po jihovýchodním svahu Schuppenbergu a těsně před sedlem přechází po kamenném mostku soutěsku Ritterschlucht. Po jihozápadním úbočí Schuppenbergu z této silničky odbočuje cesta Thomasweg (= Tomášova cesta), stoupající západním směrem k rozcestí Stern pod Jonsbergem. V jejím ohybu je výrazná skupina asi 15 m vysokých pískovcových skal Thomasfelsen (= Tomášské skály), příležitostně využívaných také k lezení.