Wachstein u Polevska

Nevýrazné návrší, nazývané dříve Wachstein (574 m) tvoří nejvýchodnější výběžek plochého čedičového hřbetu, který se táhne od ObrázkuPráchně přes Klučky až k Polevsku. Na jižní straně původně holého vrcholku postavili asi ve 20. letech 20. století členové místní pobočky Horského spolku pro nejsevernější Čechy prostorný dřevěný hostinec, od něhož býval krásný výhled přes Nový Bor do krajiny v okolí České Lípy. Dnes tu z něj ale najdeme už jen zarostlé základy se zbytkem sklepa a poblíž nich stojící torzo památníku s dosud patrnými letopočty 1778-1928, připomínajícími 150. výročí narození zakladatele německého tělocvičného hnutí Friedricha Ludwiga Jahna. Ani výhled odtud už žádný není, protože celé temeno návrší zarostlo lesem. Na východním svahu kopce směrem k Arnultovicím je čedičový lom, jehož provoz byl ukončen někdy v 80. letech 20. století a dnes je v jeho dolní části třídírna stavebních sutí a odpadů.

Další informace