Hraniční rybník

Romanticky položený lesní rybník leží v údolí mezi Srní horouVelkým Bukem u silnice z Kytlic na Novou Huť. Je napájen řadou drobných potůčků a vytéká z něj říčka Kamenice. V minulosti se zadržená voda využívala k pohonu hamru na drcení železné rudy a k plavení dříví na pilu v Dolním Falknově. Dnes rybník slouží jako zásobárna pitné vody. Na úpatí Bučiny nad východním břehem rybníka stojí Valdštejnská skála, podle níž se rybník dříve jmenoval Waldsteinteich nebo Waldteich (= Lesní rybník). Teprve po roce 1945 byl přejmenován na Hraniční rybník, protože kolem něj prochází hranice okresů Česká Lípa a Děčín. Ta sleduje podstatně starší hranici panství, vyznačenou místy dodnes dochovanými hraničními kameny.

V říjnu 2013 byl v lesíku vlevo od rybníka umístěn nevelký kříž, připomínající 6 německých obyvatel Kytlic, kteří zde byli zastřeleni při divokém odsunu 19. června 1945. V únoru 2020 byl pomníček neznámým vandalem zničen a během jara téhož roku byl opět obnoven.

Další informace