Bučina - Valdštejnská skála - Bukové skály

Valdštejnská skála na úpatí Bučiny u Hraničního rybníka.
Valdštejnská skála na úpatí Bučiny u Hraničního rybníka.

Bučina (535 m) je nevelký zalesněný vrch nad Hraničním rybníkem uvnitř oblouku železniční trati z Jedlové na Českou Kamenici. Na jeho vrcholu je nízká čedičová skalka s malým lomem a východně od ní je dobře patrná asi 2 m hluboká trychtýřovitá jáma, o níž se předpokládá, že je pozůstatkem po dávné těžbě železné rudy.

Nejzajímavějším útvarem je ale Valdštejnská skála, která stojí v lese na jihozápadním úpatí vrchu kousek nad břehem Hraničního rybníka. Její jméno vzniklo nesprávným překladem původního německého jména Waldstein (= Lesní kámen). Skála je tvořená čtyřmi bloky železitého pískovce, do jejichž stěn je vytesáno množství záhadných znaků, symbolů a letopočtů. Čelní stěně nejvyššího bloku dominuje velký kříž, pod ním je vytesán štít se dvěma zkříženými klíči, dále zde najdeme zobrazení hamru s iniciálami G.H. a letopočtem 1699. V dolní části skály jsou vytesány iniciály B.F.M. s letopočtem 1741. I na dalších stěnách skály jsou nejrůznější rytiny s letopočty, z nichž nejstarší je 1534. Menší zaoblená skalka s vytesanými symboly je také o kousek níž na břehu potoka.

Stáří některých značek dokládá jejich zápis v hraničním protokolu z roku 1555, v němž se uvádí: "... až přišli k Valdštejnu, přes strúhu, k skále, na kteréž znamení rozličná vysekaná jsú, jako pemrlice havířský, merklové, kalich a dva klíče křížem atd., pravíce, že tu již dělí se meze..." Je možné, že se vyryté znaky a letopočty vztahují k dávné těžbě. Některé symboly se podobají kamenickým značkám, jiné jsou považovány za znamení starých Vlachů, kteří zde podle pověstí hledali vzácné kovy a drahokamy. Podobné rytiny se nacházejí také ve Stříbrných dolech, ležících asi 0,5 km jižně odtud. Některé symboly a iniciály se na obou místech shodují, vysvětlit jejich skutečný původ a význam se však už asi nepodaří.
U Valdštejnské skály se v minulosti setkávaly hranice kamenického, zákupského a sloupského panství. Na svahu Bučiny mezi skálou a břehem Hraničního rybníka je dodnes několik očíslovaných hraničních kamenů s vytesanými písmeny K (= Kamnitz, Česká Kamenice), R (= Reichstadt, Zákupy) a letopočtem 1803. Tato hranice sem vedla od Třípanského sloupu na svahu Konopáče, zatímco další dvě hranice směřovaly přes Popelovou horu k jihu a údolím říčky Kamenice do Kytlic.

Východně od Bučiny je mezi železničními tratěmi z Jedlové do  Děčína a České Lípy nevelké údolí, označované někdy jako Bukové skály podle nápisu, vytesaného na jedné ze skalek v jeho východní části. Rozeklaným údolím protékají tři potůčky, které pramení na svazích hřbetu Jeleních kamenů. Západní údolí uzavírá nevelký skalní amfiteátr s 4,5 m vysokým Bukovým vodopádem. Na skalních stěnách u něj je několik vyrytých symbolů. Také na jedné z okrajových skal uprostřed západní strany údolí najdeme několik rytin, mezi nimiž vyniká asi 0,5 m vysoký obličej.

Další informace