Údolí Bělé

Bělá je asi 3,5 km dlouhý pravobřežní přítok Kamenice, protékající lesnatým údolím severozápadně od Kytlic. Pramení pod sedlem mezi Malou a Velkou Tisovou v místech nazývaných Tři potoky, odkud teče přibližně k jihu mezi JavoremSokolem. V místě rozvětvení údolí na jižním úpatí Popela býval kdysi Bělský rybník (Bielsteich, též Pilzteich), z něhož zůstala zachovaná už jenom mohutná sypaná hráz porostlá stromy. K jakému účelu byl rybník zřízen není známo, víme jen, že již před třicetiletou válkou tu bylo nějaké zařízení na vodní pohon a v roce 1833 už byl rybník zrušený. V létě roku 2007 byla ale zahájena jeho obnova a od jara 2009 je rybník opět napuštěný.

Tok Bělé doprovází tichým údolím lesní silnička, označovaná někdy jako Cikánská cesta, u níž je přibližně uprostřed upravená studánka Na Trase. V dolní části tvoří údolí několik zákrutů, lemovaných pískovcovými skalami, a na horním okraji Mlýnů ústí do hlavního údolí říčky Kamenice. Asi 200 metrů před ústím odbočuje strží na východní straně stezka k lesnímu divadlu a o 500 m výše stéká ze svahu Javoru malý potůček s Bělskými vodopády, k nimž vede úzká stezka, upravená před rokem 2019 podnikem Lesy ČR. Asi 80 m od údolní silničky je v malém skalním kotli 4 m vysoký Velký Bělský vodopád a o 100 m dále o něco nižší Malý Bělský vodopád. Vodopády jsou pěkné hlavně zjara, protože přes léto potůček většinou vysychá.