Zajímavá místa

Údolí Bělé

Obnovený Bělský rybník.
Obnovený Bělský rybník.

Bělá je asi 3,5 km dlouhý pravobřežní přítok Kamenice, protékající lesnatým údolím severozápadně od Kytlic. Pramení pod sedlem mezi Malou a Velkou Tisovou v místech nazývaných Tři potoky, odkud teče přibližně k jihu mezi JavoremSokolem. V místě rozvětvení údolí na jižním úpatí Popela býval kdysi rybník Bělský rybník (Bielsteich, též Pilzteich), z něhož zůstala donedávna zachovaná už jenom mohutná sypaná hráz porostlá stromy. K jakému účelu byl rybník zřízen není známo, víme jen, že již před třicetiletou válkou tu bylo nějaké zařízení na vodní pohon a v roce 1833 už byl rybník zrušený. V létě roku 2007 byla ale zahájena jeho obnova a od jara 2009 je rybník opět napuštěný.

Tok Bělé uprostřed údolí.
Tok Bělé uprostřed údolí.
Studánka Na Trase.
Studánka Na Trase.

Tok Bělé doprovází tichým údolím lesní silnička, označovaná někdy jako Cikánská cesta, u níž je přibližně uprostřed upravená studánka Na Trase. V dolní části tvoří údolí několik zákrutů, lemovaných pískovcovými skalami, a na horním okraji Mlýnů ústí do hlavního údolí říčky Kamenice. Asi 200 metrů před ústím odbočuje strží na východní straně stezka k lesnímu divadlu a o 500 m výše stéká ze svahu Javoru malý potůček s Bělskými vodopády, k nimž vede úzká stezka, upravená poměrně nedávno podnikem Lesy ČR. Asi 80 m od údolní silničky je v malém skalním kotli 4 m vysoký Velký Bělský vodopád a o 100 m dále o něco nižší Malý Bělský vodopád. Vodopády jsou pěkné hlavně zjara, protože přes léto potůček většinou vysychá.

Velký Bělský vodopád.
Velký Bělský vodopád.
Malý Bělský vodopád.
Malý Bělský vodopád.