Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Steinbruchschmiede

Bývalá kovárna mezi lomy na mlýnské kameny je dnes upravená jako muzeum.

Steinbruchschmiede (Lomová kovárna) stojí přibližně uprostřed oblasti Mühlsteinbrüche u Jonsdorfu na zalesněném prostranství mezi lomy Weisser FelsenSchwarzes Loch. Postavená byla v roce 1825 a sloužila k výrobě nebo opravám nářadí pro dělníky z okolních lomů na mlýnské kameny. Po přerušení těžby v roce 1864 kovárna zanikla a zůstaly z ní jenom základové zdi, ale po obnovení provozu o 10 let později byla opět postavena. Svému účelu pak sloužila až do ukončení těžby v roce 1918 a o 2 roky později ji získal do nájmu žitavský horský spolek "Globus", který zdejší krajinu zpřístupňoval turistům. Kolem roku 1945 byla kovárna zničena podruhé, ale v letech 1951-1952 byla jonsdorfským Spolkem přátel přírody a domova opět vystavěna a po zřízení naučné stezky v ní bylo roku 1956 otevřeno muzeum. Uvnitř byla z lomového kamene vyzděna nová kovářská pec a kolem ní byly vystaveny nejrůznější dochované nástroje a dobové fotografie. Dnes je toto muzeum přístupné jen při exkurzích s průvodcem. Kousek za kovárnou byl ke skále přistavěný sklad kořalky, ze kterého se dodnes dochovaly kamenné zdi.

Část interiéru bývalé kovárny. Zbytky zdí starého skladu kořalky.

Skalka s pamětní deskou žitavského geologa Kurta Heinkeho a jonsdorfského učitele Bauera.

U kovárny je rozcestí, z něhož se rozebíhají cesty do všech stran. Na východ míří cesta k lomům Weisser FelsenKellerbergbruch, severním směrem sestupuje stezka podél skalní stěny Hohle Wand (Dutá stěna) k lesnímu divadlu nebo do Jonsdorfu a krátká odbočka z ní vede také na vyhlídku Carolafelsen. Západním směrem dojdeme asi po 100 metrech k dřevěnému přístřešku, od něhož vedou cesty k severnímu a západnímu průlomu do lomu Schwarzes Loch. Na místě přístřešku kdysi stála stáj pro koně a tesařská dílna, ve které se zhotovovaly násady špičáků a bukové klíny pro odlamování mlýnských kamenů. V roce 1937 byla jonsdorfským Horským spolkem do blízké skalky vsazena deska, připomínající žitavského geologa Kurta Heinkeho a jonsdorfského učitele Bauera, kteří se zasloužili o poznání geologie zdejšího okolí.
Mezi kovárnou a přístřeškem odbočuje k jihu turistická stezka, stáčející se kolem lomu Schwarzes Loch k Jonsdorfskému skalnímu městu. Po její levé straně kdysi stávala hlavní prachárna, ve které se stranou od všech lomů skladoval střelný prach a další trhaviny. Prachárna byla dokončena v květnu 1893 a roku 1901 byla rozšířena o přístavbu pro oddělené uložení dynamitu. Po skončení těžby byla ale stavba rozebrána a dnes její polohu označuje už jen tabule naučné stezky.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.