Steinbruchschmiede

Bývalá kovárna mezi lomy na mlýnské kameny je dnes upravená jako muzeum.
Bývalá kovárna mezi lomy na mlýnské kameny je dnes upravená jako muzeum.

Steinbruchschmiede (Lomová kovárna) stojí přibližně uprostřed oblasti Mühlsteinbrüche u Jonsdorfu na zalesněném prostranství mezi lomy Weisser FelsenSchwarzes Loch. Postavená byla v roce 1825 a sloužila k výrobě nebo opravám nářadí pro dělníky z okolních lomů na mlýnské kameny. Po přerušení těžby v roce 1864 kovárna zanikla a zůstaly z ní jenom základové zdi, ale po obnovení provozu o 10 let později byla opět postavena. Svému účelu pak sloužila až do ukončení těžby v roce 1918 a o 2 roky později ji získal do nájmu žitavský horský spolek "Globus", který zdejší krajinu zpřístupňoval turistům. Kolem roku 1945 byla kovárna zničena podruhé, ale v letech 1951-1952 byla jonsdorfským Spolkem přátel přírody a domova opět vystavěna a po zřízení naučné stezky v ní bylo roku 1956 otevřeno muzeum. Uvnitř byla z lomového kamene vyzděna nová kovářská pec a kolem ní byly vystaveny nejrůznější dochované nástroje a dobové fotografie. Dnes je toto muzeum přístupné jen při exkurzích s průvodcem. Kousek za kovárnou byl ke skále přistavěný sklad kořalky, ze kterého se dodnes dochovaly kamenné zdi.

Skalka s pamětní deskou žitavského geologa Kurta Heinkeho a jonsdorfského učitele Bauera.
Skalka s pamětní deskou žitavského geologa Kurta Heinkeho a jonsdorfského učitele Bauera.

U kovárny je rozcestí, z něhož se rozebíhají cesty do všech stran. Na východ míří cesta k lomům Weisser FelsenKellerbergbruch, severním směrem sestupuje stezka podél skalní stěny Hohle Wand (Dutá stěna) k lesnímu divadlu nebo do Jonsdorfu a krátká odbočka z ní vede také na vyhlídku Carolafelsen. Západním směrem dojdeme asi po 100 metrech k dřevěnému přístřešku, od něhož vedou cesty k severnímu a západnímu průlomu do lomu Schwarzes Loch. Na místě přístřešku kdysi stála stáj pro koně a tesařská dílna, ve které se zhotovovaly násady špičáků a bukové klíny pro odlamování mlýnských kamenů. V roce 1937 byla jonsdorfským Horským spolkem do blízké skalky vsazena deska, připomínající žitavského geologa Kurta Heinkeho a jonsdorfského učitele Bauera, kteří se zasloužili o poznání geologie zdejšího okolí.
Mezi kovárnou a přístřeškem odbočuje k jihu turistická stezka, stáčející se kolem lomu Schwarzes Loch k Jonsdorfskému skalnímu městu. Po její levé straně kdysi stávala hlavní prachárna, ve které se stranou od všech lomů skladoval střelný prach a další trhaviny. Prachárna byla dokončena v květnu 1893 a roku 1901 byla rozšířena o přístavbu pro oddělené uložení dynamitu. Po skončení těžby byla ale stavba rozebrána a dnes její polohu označuje už jen tabule naučné stezky.