Kellerbergbruch

Ve východní stěně lomu je vidět část čedičového tělesa s neobvyklou kulovitou odlučností.
Ve východní stěně lomu je vidět část čedičového tělesa s neobvyklou kulovitou odlučností.

Kellerbergbruch (Lom na Sklepním vrchu) je opuštěný pískovcový lom v zalesněném vrcholu Kellerbergu (Sklepní vrch, 559 m) na jihovýchodním okraji oblasti Mühlsteinbrüche u Jonsdorfu. Otevřen byl pravděpodobně v roce 1785 a pracovalo se v něm do roku 1887.
Lámal se zde sklovitý pískovec, vhodný k výrobě mlýnských kamenů, který ale nedosahoval takové kvality, jako v ostatních lomech v okolí. Zpevnění pískovce způsobil z hloubky vystupující čedičový sopouch, který se asi v poloviční výšce lomu rozšiřoval do nevelké kupy, tvořící vrchol kopce. Sopouch byl těžbou odkrytý ve východní stěně lomu a ještě ve 30. letech 20. století byl dobře vidět z upraveného odpočívadla nad lomem. Dnes už je ale v zarostlé stěně vidět jen malá část čedičového tělesa s poměrně neobvyklou kulovou odlučností. Od čedičové kupy ještě vybíhala podél severní stěny lomu k západu zvětralá znělcová žíla.
Dnes je turisticky přístupné jen odpočívadlo nad západním okrajem lomu, odkud vede široká lesní cesta jižním směrem do údolí k Jonsdorfu. Asi o 150 m níže je u ní dochovaná kamenná nakládací rampa, od které vedla cesta do lomu asi 2-3 metry širokým ve skále vyraženým průlomem. V jeho ústí je ještě umístěná deska s názvem lomu a přibližnou dobou těžby, ale cesta sem už nevede a lom je zcela zarostlý stromy a křovinami.