Kammloch - Ziegelberg

Kammloch (Hřebenová díra, 520 m) je horské sedlo, ležící v lesích na hlavním hřebenu mezi Hvozdem a výšinou Brandhöhe asi 1,5 km jižně od Oybinu. Prochází jím silnice, která se zde prudce stáčí k východu do Lückendorfu a odbočují z ní cesty do Hainu, na vrchol Hvozdu a přes státní hranici k bývalé hájovně č. 6 a k Petrovicím. Asi 150 m severovýchodně od sedla je nevýrazný zalesněný Ziegelberg (Cihlový vrch, 541 m), na jehož severní straně jsou dva lezecké skalní útvary. Podlouhlá Oybiner Lokomotive (= Oybinská lokomotiva) dosahuje výšky až 22 m a o kousek níž je asi 15 m vysoký kupovitý Plattenstein (= Plotnový kámen). O 200 m severněji jsou u silnice z Oybinu turisticky i lezecky velmi atraktivní skály Kelchsteine (Kalichy).