Kamenný vrch u Cvikova

Kamenný vrch (442 m) je nevýrazný zalesněný kopec, ležící necelý 1 km severně od Cvikova nad Martinovým Údolím. Z jižní strany se zvedá poměrně mírně, ale na severu je ostře ukončen strmým srázem s nevelkými skalkami. Kopec je převážně pískovcový a na severozápadní straně má nevýrazný čedičový vrcholek. Na jihozápadním úpatí leží Machův rybník, využívaný cvikovskými rybáři.
Po severní straně Kamenného vrchu vede od léčebny v Martinově Údolí k silnici do Trávníku lesní cesta, ze které vychází k severu odbočka směrem na Milštejn. Po její levé straně je na svahu údolí asi 200 m za křižovatkou nízká pískovcová skalka s 3 m širokým a 75 cm vysokým skalním oknem. U paty sousední skály je nízký vchod do malé puklinové jeskyně. Asi 10 m dlouhá vnitřní prostora je u dna široká kolem 1,5 m a směrem vzhůru se zužuje až do výšky 5 m. V jeskyni roste zeleně světélkující mech dřípovičník zpeřený.

Silnička k Milštejnu pokračuje dále velkou serpentinou, po jejíž severní straně je dodnes patrný zarostlý úvoz staré cesty, částečně vylámaný mezi nízkými pískovcovými skalkami.