Eschengrund - Ludwigshöhe

Mezi západním okrajem letoviska Oybin a příhraniční silnicí, vedoucí z Hainu přes rozcestí Stern (= Hvězda) do Jonsdorfu, je strmý zalesněný svah rozbrázděný několika skalnatými dolinami. Asi 70 m východně od posledních domů Hainu je nevýrazný vrch Hainberg (Hainský vrch, 528 m), po jehož severní straně sestupuje do Oybinu skalnatá rokle Eschengrund (Jasanový důl) s občasným potůčkem. Údolím prochází lesní cesta, která ve strmější horní části přechází do úzké stezky se schůdky, napojené na značenou stezku, vedoucí po horním okraji lesa. Na skalách v horní části doliny se v zimě vytváří pěkné ledopády. Severně od Eschengrundu je hlouběji zaříznutá strž Dachslöcher (Jezevčí díry), na jejímž začátku po levé straně vyčnívá lezecky využívaná pískovcová skalní věž Förster (Fořt) s 25 m vysokou severozápadní stěnou. Závěr strže tvoří mohutná hladká skalní stěna s velkým převisem.

Podél horního okraje lesa nad oběma roklemi prochází turistická cesta z Hainu k rozcestí Stern pod Jonsbergem, od níž vede do cípu lesa nad Eschengrundem krátká odbočka k vyhlídce Ludwigshöhe (Ludvíkova výšina, 527 m), pojmenované po Ludwigu Haberkornovi, který byl v letech 1857-1886 starostou Žitavy. Z přibližně čtvercové oplocené plošiny je krásný výhled na hradní vrch Oybin a sousední SchuppenbergAmeisenbergemTöpferem v pozadí. Výhled na opačnou stranu zakrývají stromy, mezi nimiž můžeme zahlédnout rozhlednu na Hvozdu. Vyhlídka byla vybudována oybinským Horským spolkem v roce 1881 a 6. dubna 2000 byla pěkně obnovena.
Asi 500 m severně od Eschengrundu vybíhá z Oybinu vzhůru další rozvětvená dolina Schindellöcher (Šindelové díry), nad kterou je několik nevýznamných lezeckých útvarů s asi 20 m vysokou skálou Verborgenes Horn (= Utajený roh).