Bouřlivý vrch - Kubínský kopec

Bouřlivý vrch (351 m) je nevýrazné ploché návrší mezi Postřelnou a Dubnicí asi 2 km východně od Tlustce a 4,5 km jižně od Jablonného v Podještědí. Pokrývají je převážně pole a pastviny, ukončené na severní straně strmějším svahem, porostlým souvislým pásem lesa, který se táhne od Postřelné v délce asi 3,5 km severovýchodním směrem kolem osady Pole až k silnici mezi Valdovem a Dubnicí. V minulosti se nazýval Hölzelwald (= Hölzelův les) a stejně se jmenoval i nevelký Hölzelův potok, protékající po úpatí svahu pod lesem. Dnes se označuje jako Věnný potok a odvádí vodu z okolních polí přes Postřelnou do Velkého Valtinova, kde ústí do Panenského potoka. V minulosti potok způsoboval záplavy, a proto byl v roce 1902 regulován.

Ve sníženině na jihozapadním úpatí Bouřlivého vrchu leží Bouřlivý rybník a asi 1 km jižně od vrchu je Kubínský kopec (348 m), který je stejně nevýrazný. Někde v jeho okolí kdysi stála osada Kubínská (Gebendorf), připomínaná poprvé roku 1542, kdy v ní žili 3 sedláci. Ves měla asi 15 domů a naposledy prý byla zmiňována v roce 1658. Podle lidové pověsti měla být zničena za třicetileté války, ale podle zápisu v dubnické obecní kronice vymřela roku 1648 na mor. Pozemky zaniklé vesnice pak byly přičleněny k poplužnímu dvoru v Sedlišti, ale její jméno ještě dlouho přežívalo v názvech Kubínského kopce (Gebenberg), polní tratě Gebentflur a rybníka Gebenteich, který byl v polovině 19. století už vypuštěný. V roce 1837 byla na místě bývalé vsi zřízena panská cihelna, ale dnes jsou tu už jenom pole. Na jižní straně Kubínského kopce býval Sedlišťský nebo též Sedlický rybník, zrušený v 70. letech 20. století kvůli výstavbě rozlehlého odkaliště uranových dolů ve Stráže pod Ralskem.