Tlustec

Tlustec (591 m) je výrazná pravidelně utvářená čedičová kupa asi 4,5 km jižně od Jablonného v Podještědí a 2 km východně od Brniště. Kopec je významnou krajinnou dominantou, vystupující asi 300 m nad mírně zvlněnou okolní krajinou. V minulosti byl téměř zcela porostlý souvislými lesy, ale v poslední čtvrtině 20. století byla jejich významná část zničena těžbou kamene. Ještě dnes však najdeme dobře zachované a biologicky cenné lesní porosty na severní a východní straně kopce. V dolní části svahů převažují smrčiny s výrazným zastoupením buku nebo břízy a dubu letního. Ve vyšších polohách jsou zejména bučiny s příměsí dalších listnatých stromů. Ve zbytcích lesa na západním svahu je významně zastoupena lípa širolistá a méně častá je lípa srdčitá, rostoucí hlavně severovýchodně od vrcholu. V suťových lesích na jihu a východě je hojný jasan, který se nově rozšířil i na zbytku uměle odlesněné vrcholové plošiny. V menší míře se v bučinách vyskytuje také jilm horský, javor mléč a javor klen.
V podrostu zdejších bučin můžeme najít bažanku vytrvalou, samorostlík klasnatý, kyčelnici devítilistou a cibulkonosnou, dále tu roste například mařinka vonná, ječmenka evropská, věsenka nachová, rozrazil horský, kokořík přeslenitý a mnohokvětý. Z dalších zajímavých druhů se na Tlustci vyskytuje sasanka pryskyřníková, dymnivka bobovitá, árón plamatý, zvonek broskvolistý, konvalinka vonná, svízel Schultesův, břečťan popínavý, lilie zlatohlavá, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý a vraní oko čtyřlisté.
Na západním svahu kopce byly dříve čedičové skály a sutě, poskytující vhodné podmínky teplomilným rostlinám. Rostl tu například skalník celokrajný, jeřáb český nebo vzácná kapradinka skalní. Při rozšiřování lomu byly ale tyto zajímavé biotopy zničeny. Stejný osud postihl i kousek pod vrcholem stojící Havraní skálu, na níž byla upravená Cvikovská vyhlídka s rozhledem do krajiny Českolipska a na Lužické hory. Dnes se pěkný výhled k západu nabízí z odlesněného vrcholu kopce, který je ale v zakázaném pásmu čedičového lomu.

Čedič se na Tlustci lámal už dávno, ale většinou jen v malém rozsahu. Pouze na severovýchodní straně kopce vznikl větší lom, který je asi od poloviny 20. století opuštěný. Novodobá těžba ale svým rozsahem ohrozila samotnou existenci kopce. Geologický průzkum v roce 1963 prokázal na Tlustci dobyvatelné zásoby čediče a na jeho základě bylo později rozhodnuto o otevření nového lomu. V roce 1982 se začalo s výstavbou zařízení a roku 1984 byl lom na západním svahu kopce otevřen. Těžba zpočátku probíhala v nižších polohách, ale později se přesunula až k samotnému vrcholu. Tehdejší plány počítaly s odtěžením celého vrcholu kopce, čímž by se jeho výška snížila asi o 170 metrů.
Lom zpočátku využívaly podniky železničního stavitelství a po roce 1992 jej zprivatizovala soukromá společnost Beron. Vzrůstající těžba ale stále víc znepříjemňovala život obyvatelům okolních vesnic, a proto se proti ní postavilo několik občanských iniciativ i město Jablonné v Podještědí. Koncem 90. let byl plán těžby upraven tak, aby vrchol kopce zůstal zachován, ale v červnu 1998 firma Beron zkrachovala a těžba na nějaký čas utichla. V roce 2001 lom koupila firma Go Point, které Báňský úřad v srpnu 2003 povolil obnovení těžby, i když to bylo v rozporu se zákonem. Správní soud v Praze toto rozhodnutí na podzim 2004 zrušil, a protože firma ve stanoveném termínu nedoplnila požadované podklady, bylo řízení o povolení těžby zastaveno. Poté byla většina technologických zařízení v lomu rozebrána, ale nezabezpečený prostor lomu zůstal uzavřen. Budoucnost Tlustce je tak stále nejistá, protože pokusy o obnovení těžby pokračují.

Další informace