Drobné památky ve Skalici u České Lípy

katastrální území Skalice u České Lípy

  1. kříž pod Českou skálou
  2. kaplička na jižním konci obce
  3. kříž na jihozápadním okraji obce
  4. sloup Bolestného Krista u domu č.p. 83
  5. Kříž u domu č.p. 200
  6. Kříž jižně od hřbitova
  7. Kříž ve Svobodné Vsi
  8. Sloup sv. Antonína Paduánského