Drobné sakrální památky

Kříž u domu č.p. 200

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Skalice u České Lípy,   obec: Skalice u České Lípy

Kříž stojí před domem č.p. 200 v boční ulici vlevo od silnice do Nového Boru, asi 100 m před křižovatkou s hlavní silnicí I/9.

Popis: Památka se skládá z pískovcového podstavce a soklu, do něhož je na přední straně zasazena kovová lampička, a z římsovité hlavice s litinovým křížem.

Oprava kříže, 2014:

Před opravou byl celý kříž nakloněn působením kořenů sousedního stromu. Pískovcový podstavec byl poškozen, kovová lampička chyběla a původní litinový kříž byl ulomen.

Během opravy byl kříž vyrovnán, na sokl byla umístěna nová kovová lampička a do hlavice byl osazen litinový kříž, který spolu s lampičkou daroval p. Aleš Kunca z Okrouhlé. Opravu provedl člen spolku Kamil Ešner z České Lípy.