Drobné sakrální památky

Kříž pod Českou skálou

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Skalice u České Lípy,   obec: Skalice u České Lípy

Kříž stojí západně od obce v horní části pastvin pod Českou skálou.

Popis: Na podstavci soklu je v mělkém výklenku vyrytý nápis: ERRICHTET ZUR EHRE GOTTES VON JOSEF UND ANNA JOSEFA HANIG AUS LANGENAU DEN 23. FEBR. 1886. V horní části soklu nad mělkým výklenkem, kde chybí osazená deska je na vystouplé ploše nápis: VATER IN DEINE ? DE EIN GEHLE ICH MEINEN GEIST.

Oprava kříže, září-říjen 2003:

Při opravě kříže byl odstraněn nános zeminy od podstavce a fundamentu. Odstranili a rozřezali jsme také velkou větev, spadlou z vedle stojící lípy. Poškozené kamenné části byly opraveny umělým pískovcem a do hlavice byl osazen nový kovaný kříž od pana Císařovského z Olešna.

Obecní úřad odstranil ještě dvě lípy, stojící před křížkem. Opravu platil obecní úřad z uděleného grantu odboru životního prostředí Libereckého kraje. Restaurování památky provedl Mgr. Vladimír Žák z Chlumu u Dubé za pomoci dobrovolníků z našeho občanského sdružení.