Drobné památky v Prysku

katastrální území Dolní Prysk

Z tohoto katastru nejsou zveřejněny žádné památky

katastrální území Horní Prysk

  1. kříž u staré cesty do Práchně
  2. obrázek sv. Jiří u hřiště
  3. kříž u domu č.p. 173
  4. kříž u domu č.p. 103
  5. Boží muka v obci
  6. kříž u domu č.p. 79
  7. Kalich