Památky

Nový Oldřichov

Přehled vybraných památek

Vybrané drobné památky na území obce:

Katastrální území Mistrovice u Nového Oldřichova

  1. kříž u silnice do Kerhartic
  2. kříž u obecního úřadu

Katastrální území Nový Oldřichov

  1. socha sv. Jana Nepomuckého
  2. kříž u silničky pod Krásnou horu
Úvodní stránka drobných památek Přehled vybraných památek