Drobné památky ve Cvikově

katastrální území Cvikov

 1. kaplička u lindavské silnice
 2. dřevěný kříž v Martinově Údolí
 3. kříž u silnice pod Kalvárií
 4. kříž pod Trávnickým vrchem

katastrální území Drnovec

 1. kříž na okraji Cvikova
 2. obrázek Panny Marie u Cvikova

katastrální území Lindava

 1. Mildeova kaple
 2. kříž v horní části vsi
 3. Böhmův kříž

katastrální území Naděje

 1. kříž u Hamerského potoka
 2. kříž v osadě

katastrální území Svitava

 1. Wernerův kříž u Záhořína
 2. Záhořínská kaple

katastrální území Trávník u Cvikova

 1. dřevěný kříž nad osadou
 2. Mariánský sloup
 3. Křížová věž u Naděje
 4. Samperův obrázek