Studánka

Studánka leží na návrší při hlavní silnici z Nového Boru do Rumburka asi 4 km východně od Krásné Lípy a 3,5 km západně od Varnsdorfu, jehož je dnes součástí. V písemných pramenech je poprvé uvedena roku 1471, ale rozvíjet se začala až po zrušení zdejšího panského dvora na konci 18. století. Pojmenována prý byla podle Krásného pramene (Schöner Born) pod zdejší školou.
Vesnicí odedávna procházela důležitá silnice a proto bývala často postižena válečnými událostmi. Roku 1642 vybudovali Švédové na jihozápadním okraji vsi opevnění a u Kamenného kříže pod osadou došlo ke krvavé bitvě s rakouskou posádkou. Oběti byly pohřbeny v místě, kterému se pak říkalo Švédský hřbitov. Za sedmileté války 21. července 1757 byl zdejší panský dvůr s hostincem a několika domy vypálen prchajícími Prusy a v roce 1778 tady Prusové zaútočili na dělostřelecké postavení rakouského sboru generála Sauera. O rok později 19. září 1779 navštívil Studánku při své inspekční cestě po severočeských bojištích císař Josef II.
V roce 1783 byl ve Studánce zrušen poplužní dvůr a jeho pozemky byly využity k rozšíření vesnice. Na jedné z parcel byla roku 1785 postavena dřevěná budova školy, která se později několikrát přestavovala a rozšiřovala. Po výstavbě nové školy v letech 1867-1869 sloužila stará budova jako chudobinec, ale když dětí přibývalo, byla v letech 1898 - 1945 opět využívána k výuce.
V 18. a 19. století probíhaly v okolí Varnsdorfu, Studánky a Dolního Podluží pokusy o těžbu uhlí, které ale nebyly příliš výnosné. V roce 1806 byla dokončena stavba nové císařské silnice z Rumburka přes Stožecké sedlo na Českou Lípu a v letech 1817-1830 na ni navázala silnice do Krásné Lípy. Roku 1921 měla obec 346 domů, ve kterých žilo 1914 obyvatel. V následujícím roce tu byl zaveden elektrický proud a v roce 1926 bylo zřízeno pouliční osvětlení. V roce 1980 byla Studánka připojena k Varnsdorfu.

Dominantou vsi je zdaleka viditelný pseudorománský kostel sv. Františka z Assisi, jehož stavba začala v roce 1869 a vysvěcený byl 13. října 1872. Od ledna 1875 byl farním kostelem, který sjednotil duchovní správu obce, roztříštěnou do té doby mezi farnosti Dolní Podluží, Rumburk a Varnsdorf. Po roce 1945 kostel pomalu chátral až do 90. let 20. století, kdy byl zvenku částečně opraven. Větší opravy probíhají v současné době.
V jihozápadní části vsi je vyhlídkové návrší Valy (543 m), na němž byly kdysi patrné zbytky švédského opevnění ze třicetileté války. Na hřbitově na severní straně návrší stojí pomník obětem 1. světové války, který byl po rekonstrukci znovu odhalen 25. ledna 2014.

Studánka leží na rozvodí Severního a Baltského moře. V lesích asi 1 km západně od vsi pramení Křinice, protékající k západu přes Krásnou Lípu a Národní parky České a Saské Švýcarsko do Labe, zatímco přímo ve vsi pramenící Zlatý potok teče severozápadním směrem do Mandavy a s ní potom do Lužické Nisy a Odry.

Další informace