Lada v Podještědí

Lada jsou malá ves, ležící v údolí Heřmanického potoka necelé 2 km severozápadně od Jablonného v Podještědí při silnici do Heřmanic. Osada leží na katastru Markvartic a spolu s nimi je dnes součástí Jablonného. V roce 2001 tu trvale žilo 17 obyvatel.
Vesnice vznikla v roce 1526 na pozemcích, které dominikánskému kláštěru v Jablonném daroval už roku 1396 Hašek z Lembeka. Založil ji převor Stallhofer, podle něhož se původně jmenovala Stallhofersdorf, ale písemně je poprvé doložena až roku 1752. Po zrušení kláštera v roce 1786 byla přičleněna k jablonskému panství. Roku 1930 měla osada 29 domů, v nichž žilo 113 obyvatel.

V zahradě domu č.p. 3 stojí neudržovaná kaple z roku 1738. Čtvercová stavba s půlkruhovým presbytářem měla ve štítu niku se soškou Panny Marie, uvnitř byla malá dřevěná kruchta, oltář s barokní sochou Bolestné Matky Boží ze 2. čtvrtiny 18. století a dva středověké kamenné kříže. Po 2. světové válce bylo ale vybavení kaple zničeno.
Na kraji lesa asi 400 m východně od osady byl koncem roku 1914 založen hřbitov pro zajatecký tábor, postavený na severním okraji Jablonného. Zpočátku zde byli pohřbíváni hlavně vojáci ruské carské armády a od roku 1919 vojáci Haličské ukrajinské brigády, kteří byli v táboře internováni.

Další informace