Naučná stezka Sokol

Zřizovatel: Lesy ČR, lesní správa Česká Lípa
Rok zpřístupnění: 2008
Délka: 1,8 km
Počet zastávek: 5

Obsah:

  1. Dostupnost
  2. Trasa naučné stezky
  3. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek
  4. Zaměření stezky
 

I. Dostupnost

Lesnická naučná stezka je nejlépe přístupná po červené turistické značce z Petrovic u Jablonného, nebo po modré a červené z Heřmanic v Podještědí. Trasa není fyzicky náročná a vede převážně po lesních cestách. Stezka je určena pro pěší turisty a v terénu je vyznačena symbolem naučné stezky.

II. Trasa naučné stezky

Úvodní zastávka je na severním svahu Sokola (593 m n.m.) u odbočky ke zbytkům hradu Starého Falkenburka. Stezka tvoří necelé 2 km dlouhý uzavřený okruh, obcházející vrcholový kužel kopce.

III. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek

  1. úvodní tabule, organizační členění Lesů ČR, základní informace o stezce
  2. minulost místních lesů
  3. druhová skladba a její přeměna
  4. péče o les
  5. obnova přirozené skladby lesa

IV. Zaměření stezky

Lesnická naučná stezka "Sokol" je věnována hospodaření v lesích Lužických hor. Informační tabule na zastávkách přibližují historický vývoj lesního hospodaření, seznamují s druhovým složením lesů a se současným způsobem hospodaření, ve kterém se střetává snaha o zlepšení přirozené druhové skladby lesa s požadavky na zachování hospodářsky významného podílu smrku. Informační tabule jsou v češtině, angličtině a němčině.