Zajímavá místa

Zadní Doubice

Zbytky domů a zahrad bývalé osady.
Zbytky domů a zahrad bývalé osady.

Osada Zadní Doubice stávala na levém břehu hraniční říčky Křinice pod jejím soutokem s Brtnickým a Bílým potokem, asi 5 km západně od Kyjova. Již v roce 1547 tu stála pila na vodní pohon a v pozdějších dobách bylo v její blízkosti postaveno několik domů, jejichž obyvatelé se živili prací v lese, lovem ryb a v menší míře též lámáním kamene. V roce 1846 tu byla hájovna, jejíž nájemce nabízel i ubytování a později získal právo točit pivo. V roce 1890 měla osada 7 domů a 26 obyvatel, jejichž počet se do roku 1932 zvýšil na 37. Osada byla součástí Doubice, ale lidé to měli blíž do Německa. Také děti navštěvovaly až do roku 1933 školu v Hinterhermsdorfu, potom chodily do Brtníků a v roce 1935 byla otevřena školní třída v jednom z domů přímo v Zadní Doubici.
Nejvýznamnější budovou v osadě byl Český mlýn, který původně sloužil jako pila a od roku 1588 i jako mlýn na mouku. V roce 1800 v něm byla zřízena niťárna a roku 1836 hostinec. Po požáru v roce 1863 byl už ale obnoven jen jako hospodářské stavení a mlýnský provoz byl zrušen. Kolem roku 1900 získal majitel oficiální oprávnění provozovat hospodu a po přestavbě se Český mlýn stal známým a hojně navštěvovaným turistickým hostincem. V roce 1930 byl opět restaurován a za 2. světové války se využíval jako zotavovna pro německé důstojníky.
Po válce byli obyvatelé Zadní Doubice odsunuti a všechny domy i s Českým mlýnem byly roku 1950 zbořeny. Až do roku 1968 tu pak bylo uzavřené hraniční pásmo a turistický přechod do Německa byl znovu otevřen teprve 1. října 1996.

Pozůstatky Českého mlýna.
Pozůstatky Českého mlýna.
Hraniční přechod na konci Zadní Doubice. Za domkem vpravo přechází silnička přes most do Německa a rovně pokračuje turistická cesta kolem Vlčí desky k Tokáni.
Hraniční přechod na konci Zadní Doubice. Za domkem vpravo přechází silnička přes most do Německa a rovně pokračuje turistická cesta kolem Vlčí desky k Tokáni.
Památník obětem pochodu smrti v Temném dolu.
Památník obětem pochodu smrti v Temném dolu.

Dnes se z osady dochovaly už jenom nepatrné zbytky zdí a sklepů. Na konci osady je hraniční most přes Křinici, po němž údolní silnička přechází do Německa a pokračuje do Hinterhermsdorfu. Asi o 400 m níže po proudu Křinice jsou dobře patrné zříceniny Českého mlýna. Přímo u hraničního mostu odbočuje k východu Temný důl, v jehož ústí je upravená kamenná studánka s letopočtem 1900. Asi o 100 m dále stojí pomník obětem pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide, zastřeleným zde 23. dubna 1945. Na hrobě stál dříve dřevěný kříž, který byl v roce 2005 nahrazen asi 2 metry vysokým kamenným obeliskem se jmény 8 zabitých mužů. Dřevěnou pamětní desku vedle pomníku zhotovili krásnolipští turisté 14. května 1998.

Další informace