Zadní Doubice

Osada Zadní Doubice stávala na levém břehu hraniční říčky Křinice pod jejím soutokem s Brtnickým a Bílým potokem, asi 5 km západně od Kyjova. Již v roce 1547 tu stála pila na vodní pohon a v pozdějších dobách bylo v její blízkosti postaveno několik domů, jejichž obyvatelé se živili prací v lese, lovem ryb a v menší míře též lámáním kamene. V roce 1846 tu byla hájovna, jejíž nájemce nabízel i ubytování a později získal právo točit pivo. V roce 1890 měla osada 7 domů a 26 obyvatel, jejichž počet se do roku 1932 zvýšil na 37. Osada byla součástí Doubice, ale lidé to měli blíž do Německa. Také děti navštěvovaly až do roku 1933 školu v Hinterhermsdorfu, potom chodily do Brtníků a v roce 1935 byla otevřena školní třída v jednom z domů přímo v Zadní Doubici.
Nejvýznamnější budovou v osadě byl Český mlýn, který původně sloužil jako pila a od roku 1588 i jako mlýn na mouku. V roce 1800 v něm byla zřízena niťárna a roku 1836 hostinec. Po požáru v roce 1863 byl už ale obnoven jen jako hospodářské stavení a mlýnský provoz byl zrušen. Kolem roku 1900 získal majitel oficiální oprávnění provozovat hospodu a po přestavbě se Český mlýn stal známým a hojně navštěvovaným turistickým hostincem. V roce 1930 byl opět restaurován a za 2. světové války se využíval jako zotavovna pro německé důstojníky.
Po válce byli obyvatelé Zadní Doubice odsunuti a všechny domy i s Českým mlýnem byly roku 1950 zbořeny. Až do roku 1968 tu pak bylo uzavřené hraniční pásmo a turistický přechod do Německa byl znovu otevřen teprve 1. října 1996.

Hraniční přechod na konci Zadní Doubice. Za domkem vpravo přechází silnička přes most do Německa a rovně pokračuje turistická cesta kolem Vlčí desky k Tokáni.
Hraniční přechod na konci Zadní Doubice. Za domkem vpravo přechází silnička přes most do Německa a rovně pokračuje turistická cesta kolem Vlčí desky k Tokáni.

Dnes se z osady dochovaly už jenom nepatrné zbytky zdí a sklepů. Na konci osady je hraniční most přes Křinici, po němž údolní silnička přechází do Německa a pokračuje do Hinterhermsdorfu. Asi o 400 m níže po proudu Křinice jsou dobře patrné zříceniny Českého mlýna. Přímo u hraničního mostu odbočuje k východu Temný důl, v jehož ústí je upravená kamenná studánka s letopočtem 1900. Asi o 100 m dále stojí pomník obětem pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide, zastřeleným zde 23. dubna 1945. Na hrobě stál dříve dřevěný kříž, který byl v roce 2005 nahrazen asi 2 metry vysokým kamenným obeliskem se jmény 8 zabitých mužů. Dřevěnou pamětní desku vedle pomníku zhotovili krásnolipští turisté 14. května 1998.

Další informace