Historické obrázky

Zadní Doubice

Tato pohlednice zachycuje domy na východním okraji osady u silnice do Kyjova.
Na pohlednici z roku 1916 vidíme v popředí domky bývalé osady Zadní Doubice. V roce 1950 byla osada zbořena a z domků dnes zůstaly už jenom zbytky základů. V pozadí stojící domy jsou již v Německu.
Na této pohlednici vidíme jeden z domků na východním okraji bývalé osady.

Tato pohlednice zachycuje mlýny na Křinici u Zadní Doubice. Vpravo vidíme bývalý Český mlýn a vlevo dole je dosud stojící Dolní mlýn (Niedermühle) na německé straně hranice.
Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou vidíme areál bývalého Českého mlýna, obtékaný ze tří stran říčkou Křinicí.
Pohlednice z roku 1932 zachycuje Český mlýn z jihovýchodní strany.
Tato pohlednice zachycuje bývalý Český mlýn od severozápadu.
Pohlednice z roku 1912 zachycuje budovu bývalého Českého mlýna z protějšího břehu hraniční říčky Křinice.
Na této pohlednici vidíme Český mlýn v době jeho největší slávy mezi oběma světovými válkami. V roce 1950 byl mlýn zbořen a dnes z něj zůstaly už jenom lesem zarostlé zříceniny.
Pohlednice z 1. poloviny 40. let 20. století zachycuje Český mlýn po jeho poslední přestavbě.
Tato pohlednice představuje hotel Český mlýn v roce 1937, kdy slavil 100 let od svého vzniku. Původní mlýn byl ale podstatně starší.
Pohlednice z roku 1914 představuje Český mlýn u Zadní Doubice v zimě.