Pařez u Chřibské

Pařez (390 m) je nevelký protáhlý čedičový vrch, vystupující severně nad Dolní Chřibskou. Ploché temeno kopce je z větší části lučinaté a jenom samotný vrcholek pokrývá nevelký listnatý lesík. O jeho turistické zpřístupnění se v roce 1886 zasloužila místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy, která nechala těsně pod vrškem vystavět nevelký přístřešek, jehož kamenné základy jsou dodnes patrné. V jejich blízkosti roste mohutná lípa, o které snad lze předpokládat, že byla vysazena zároveň se stavbou přístřešku.
Kdysi holý vyhlídkový vrchol je dnes již zcela zarostlý, ale pěkné výhledy se nabízejí z luk pod okrajem lesa. Severní straně dominuje kuželovitý vrch Spravedlnost, na jihu je přes široké údolí Chřibské Kamenice vidět hřeben Lužických hor od Jedlové přes Velkou TisovouChřibský vrch ke Studenci, dále k západu jsou kopce Českého Švýcarska s výrazným Růžovským vrchem.
Na louce východně od vrcholu je skupina stromů s  vodárnou z roku 1914.