Noldenteich

Noldenteich je nevelký lesní rybníček, ležící v údolí Líseckého potoka asi 1 km severovýchodně od Jehly, na levé straně silnice z České Kamenice do Lísky. Rybník, písemně doložený již roku 1623, byl pojmenován podle blízkého hřebene Jehly (něm. Nolde) a české jméno se pro něj neujalo.
Rybníček s přilehlým rašeliništěm je pozoruhodný výskytem řady zajímavých rostlin i živočichů a byl proto v roce 2003 vyhlášen chráněnou přírodní památkou. Hladinu rybníka porůstá například sítina cibulkatá, rdest vzplývavý, zblochan vzplývavý a v tomto kraji vzácný skřípinec jezerní, rozsáhlé porosty tvoří různé ostřice, mezi nimiž dominuje ostřice zobánkatá a ostřice ostrá. Biologicky nejzajímavější je přilehlé rašeliniště s rosnatkou okrouhlolistou, suchopýrem úzkolistým, sítinou ostrokvětou a sedmikvítkem evropským. V porostu dominují některé druhy ostřic, bezkolenec a skřípina lesní, z dřevin tu roste především olše lepkavá, v menší míře pak olše šedá, smrk ztepilý a vrba ušatá. Porosty vypadají místy velmi přirozeně a připomínají bažinné olšiny a rašelinné smrčiny. Z živočichů, kteří zde žijí, je zajímavý zejména čolek velký a také některé vážky, typické pro rašelinné biotopy, jako například vážka čárkovaná, páskovec kroužkovaný nebo šídlo sítinné.