Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Kamenická Nová Víska

Domky roztroušené na východním okraji osady.
Domky roztroušené na východním okraji osady.

Kamenická Nová Víska je nevelká osada, ležící asi 2,5 km západně od České Kamenice, rozptýlená mezi hlavní silnicí a říčkou Kamenicí v okolí Ptačího vrchu. Její součástí je také Víska pod Lesy, ležící na jihovýchodním okraji v místě křížení hlavní silnice s železniční tratí.
Kamenická Nová Víska je poprvé zmiňována roku 1387 a přes svou nepatrnou velikost měla od počátku vlastního rychtáře. V 17. století zde byl malý panský dvůr, který existoval asi do konce 18. století. Patrně v souvislosti s ním byla také v roce 1701 založena Víska pod Lesy.

Krátce po polovině 18. století se obec začala rozšiřovat a vzniklo zde několik bělidel. K osadě patřil také osamělý mlýn na Kamenici, zvaný Lochmühle, vedle něhož zřídil mlynář Josef Langer v letech 1831-1833 první přádelnu vlny v okolí. V roce 1864 postavil Franz Preidl blízko mlýna jednu ze tří Rabštejnských přádelen. Další dvě byly v Dolní Kamenici a Janské.
V roce 1849 byly obě části vsi připojeny k Markvarticím, ale již roku 1875 se Kamenická Nová Víska osamostatnila. Víska pod Lesy byla v roce 1891 přeřazena od Markvartic k obci Veselé a koncem 20. let byla připojena ke Kamenické Nové Vísce. Ještě v roce 1930 žilo v celé obci 468 obyvatel, ale po 2. světové válce se jejich počet výrazně snížil. Obec byla proto připojena k Veselému a později se stala částí České Kamenice.

V Kamenické Nové Vísce se narodil významný vlastivědný badatel Anton Paudler (1844-1905), známý později jako augustiniánský páter pod jménem Amand A. Paudler. Byl profesorem na českolipském gymnáziu a jedním ze zakladatelů Severočeského Excursions-Clubu.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.