Kamenická Nová Víska

Kamenická Nová Víska je nevelká osada, ležící asi 2,5 km západně od České Kamenice, rozptýlená mezi hlavní silnicí a říčkou Kamenicí v okolí Ptačího vrchu. Její součástí je také Víska pod Lesy, ležící na jihovýchodním okraji v místě křížení hlavní silnice s železniční tratí.
Kamenická Nová Víska je poprvé zmiňována roku 1387 a přes svou nepatrnou velikost měla od počátku vlastního rychtáře. V 17. století tu nechal Jan Oktavián Kinský vystavět panský dvůr jako náhradu za českokamenický Horní dvůr, zaniklý během třicetileté války. V souvislosti s tímto dvorem byla patrně také v roce 1701 založena Víska pod Lesy, poprvé připomínaná roku 1787. Dvůr ale existoval jen do roku 1796, kdy byl zrušen a jeho rozparcelované pozemky byly věnovány na stavbu domků. Prvních 45 nových domů tu bylo postaveno už v roce 1770.

Krátce po polovině 18. století se obec začala rozšiřovat a vzniklo zde několik bělidel. K osadě patřil také osamělý mlýn „Lochmühle“ na Kamenici, vedle něhož zřídil mlynář Josef Langer v letech 1831-1833 první přádelnu vlny v okolí. V roce 1864 postavil Franz Preidl poblíž mlýna jednu ze tří Rabštejnských přádelen, další dvě vznikly v Dolní Kamenici a Janské.
V roce 1849 byly obě části vsi připojeny k Markvarticím, ale již roku 1875 se Kamenická Nová Víska osamostatnila. O rok dříve v ní byla otevřena jednotřídní obecná škola. Víska pod Lesy byla v roce 1891 přeřazena od Markvartic k obci Veselé a koncem 20. let byla připojena ke Kamenické Nové Vísce. Ještě v roce 1930 žilo v celé obci 468 obyvatel, ale po 2. světové válce se jejich počet výrazně snížil. Obec byla proto připojena k Veselému a později se stala součástí České Kamenice.
V roce 2011 měla Kamenická Nová Víska 32 domů a 94 obyvatel, ve Vísce pod Lesy bylo 14 domů a 31 obyvatel.

Severně od osady u starého náhonu po pravé straně silničky do Rabštejnského údolí rostla asi 24 m vysoká památná magnolie, jejíž stáří se odhadovalo na 100 let. Po roce 2020 z ní ale zůstalo už jenom suché torzo.

V Kamenické Nové Vísce se narodil významný vlastivědný badatel Anton Paudler (1844-1905), známý později jako augustiniánský páter pod jménem Amand A. Paudler. Byl profesorem na českolipském gymnáziu a jedním ze zakladatelů Severočeského Excursions-Clubu.

Další informace