Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Kamenická Nová Víska

Domky roztroušené na východním okraji osady.

Kamenická Nová Víska je nevelká osada, ležící asi 2,5 km západně od České Kamenice, rozptýlená mezi hlavní silnicí a říčkou Kamenicí v okolí Ptačího vrchu. Její součástí je také Víska pod Lesy, ležící na jihovýchodním okraji v místě křížení hlavní silnice s železniční tratí.
Kamenická Nová Víska je poprvé zmiňována roku 1387 a přes svou nepatrnou velikost měla od počátku vlastního rychtáře. V 17. století zde byl malý panský dvůr, který existoval asi do konce 18. století. Patrně v souvislosti s ním byla také v roce 1701 založena Víska pod Lesy.

Krátce po polovině 18. století se obec začala rozšiřovat a vzniklo zde několik bělidel. K osadě patřil také osamělý mlýn na Kamenici, zvaný Lochmühle, vedle něhož zřídil mlynář Josef Langer v letech 1831-1833 první přádelnu vlny v okolí. V roce 1864 postavil Franz Preidl blízko mlýna jednu ze tří Rabštejnských přádelen. Další dvě byly v Dolní Kamenici a Janské.
V roce 1849 byly obě části vsi připojeny k Markvarticím, ale již roku 1875 se Kamenická Nová Víska osamostatnila. Víska pod Lesy byla v roce 1891 přeřazena od Markvartic k obci Veselé a koncem 20. let byla připojena ke Kamenické Nové Vísce. Ještě v roce 1930 žilo v celé obci 468 obyvatel, ale po 2. světové válce se jejich počet výrazně snížil. Obec byla proto připojena k Veselému a později se stala částí České Kamenice.

V Kamenické Nové Vísce se narodil významný vlastivědný badatel Anton Paudler (1844-1905), známý později jako augustiniánský páter pod jménem Amand A. Paudler. Byl profesorem na českolipském gymnáziu a jedním ze zakladatelů Severočeského Excursions-Clubu.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.