Kostel sv. Václava v Malé Bukovině

Kostel nechal vystavět v letech 1716-1723 majitel Velké Bukoviny Benedikt Praschel z Praschenfeldu. Sám donátor je v kostele pochován. V roce 1723 byla založena farnost Malá Bukovina. Farní obvod zahrnuje obce Malá Bukovina, Velká Bukovina a Karlovka. V letech 1769-1779 zde působil kněz pater Wenzel Hocke, lidově přezdívaný Hockewanzl, později jako děkan na nedalekém poutním místě v Horní Polici, proslulý svojí dobrotou a osobitým humorem.

Kostel prošel v posledních čtyřech letech generální opravou, která vyvrcholila slavnostním vysvěcením chrámu 27. září 2003. Z původního zařízení kostela se zachoval hlavní oltář a varhany. Ostatní mobiliář byl převezen z jiných kostelů.

Kostel sv. Václava tvoří půvabnou krajinnou dominantu, neboť dobře viditelný stojí na líbezném oblém návrší. Zvláště působivý je večerní pohled, kdy nasvícený kostel září do daleka. Od kostela se naskýtá krásná vyhlídka zvláště směrem k Žandovu a Benešovu.

Bohoslužby v kostele sv. Václava v Malé Bukovině jsou každou neděli od 14 hodin.