Slavnostní posvěcení rekonstruovaného kostela v Prysku

O prvním letním víkendu 21. a 22. června 2014 se v Prysku konala Svatopetropavlovská pouť. Letos byla mimořádně významná, protože obec navštívil i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který v průběhu sobotní mše svaté slavnostně posvětil zdejší kostel sv. Petra a Pavla. V uplynulých letech kostel procházel náročnou rekonstrukcí, na jejímž konci se tento klenot barokního umění opět zaskvěl v celé kráse. Opravu kostela finančně podpořil především Státní zemědělský intervenční fond, významným sponzorem byl Českoněmecký fond budoucnosti a dále přispělo ministerstvo kultury, některá německá biskupství, moravské farnosti i řada drobných dárců.

Sobotní mši svatou předcházel slavnostní průvod, který se sochou Panny Marie prošel celou obcí z Vesničky až ke kostelu v Horním Prysku. V 11 hodin začala mše, které se vedle zástupců litoměřické diecéze zúčastnili i významní církevní hosté z německé Fuldy a Augsburgu. Na začátku vystoupili administrátor farnosti Marcel Hrubý a starosta obce Jan Sviták, aby upřímně poděkovali všem dobrým lidem, kteří se na obnově kostela podíleli. V průběhu obřadu byl také vysvěcen nový oltář. Celou mši, která trvala dvě a půl hodiny, doprovodil na varhany Josef Ilčík a chrámový sbor z jihomoravských Mutěnic.

Odpoledne program pokračoval slavnostním požehnáním, koncertem duchovní hudby v podání Mužského sboru a Chrámového sboru sv. Kateřiny z Mutěnic, a večer proběhla zábava v Obecním domě. V neděli od 10:30 hodin v kostele proběhla ještě slavnost Božího těla. Od července se budou mše v kostele sloužit pravidelně každou sobotu večer.

Další informace: