Zpřístupnění starého dolu a hornické naučné stezky u Jiřetína pod Jedlovou

Vstupenka do štoly.

V sobotu 7. srpna 1999 byla pro veřejnost slavnostně otevřena štola sv. Jana Evangelisty na Křížové hořeJiřetína pod Jedlovou. Štola byla založena kolem roku 1781 za Antonína Floriána z Lichtensteina, který se tak pokusil obnovit těžbu stříbra, mědi a olova, zahájenou již v 16. století. Dolování zde ale nebylo nikdy příliš výnosné, takže podobné pokusy neměly dlouhého trvání. Poslední z nich skončily na počátku 20. století.

Důlní dílo bylo nakrátko zpřístupněno již v roce 1935, po druhé světové válce ale bylo využíváno jako skladiště a nakonec bylo zasypáno. Díky skupině nadšenců z Varnsdorfu, vedených panem Bohuslavem Fleknou byla štola za podpory jiřetínského obecního úřadu po 64 letech znovu otevřena. Z 640 metrů celkové délky štoly je zpřístupněno 360 metrů, které dávají názornou představu o pracovních podmínkách tehdejších horníků.

Ve stejný den byla také otevřena hornická naučná stezka nedalekým údolím Milířky, ležícím jižně od Dolního Podluží. Stezka dlouhá asi 5 km zpřístupňuje řadu dochovaných pozůstatků po těžbě stříbrných rud, ale také pískovcových kvádrů a křemene, používaného ve středověku k výrobě skla. Okružní trasa, vedená převážně po značených turistických cestách, je doplněna osmi tabulemi s podrobným vysvětlujícím textem, doplněným názornými obrázky.

Štola i naučná stezka je součástí hornické expozice jiřetínského muzea. Štola je přístupná do konce srpna denně kromě pondělí, v září a v říjnu jen o víkendech, vždy od 10 do 16 hodin. Prohlídku v jiné dny je nutno dohodnout předem.

Bližší informace získáte v jiřetínském informačním středisku:
(tel.: 412 379 336, e-mail: info@jiretin.cz).