Naučná stezka Okolím Studence

Zřizovatel: Správa CHKO Lužické hory
Rok zpřístupnění: 2002
Délka: 22,5 km (včetně odbočky na Studenec)
Počet zastávek: 20

Obsah:

 1. Dostupnost
 2. Trasa naučné stezky
 3. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek
 4. Zaměření stezky
 

I. Dostupnost

Naučná stezka je přístupná od železniční stanice v Mlýnech a od železniční zastávky v Horní Kamenici. Fyzická náročnost trasy je vzhledem k délce naučné stezky vysoká. Průchod naučnou stezkou lze zkrátit, pokud se využije značených turistických tras. Naučná stezka je v terénu vyznačena symbolem naučné stezky. Vede převážně po lesních a polních cestách. Určena je pro pěší.

II. Trasa naučné stezky

První ze zastávek je v blízkosti železniční stanice v Mlýnech. Odtud stezka pokračuje kolem Javoru (693 m n.m.) a stanoviště U Křížového buku k Černé hoře (631 m n.m.), s možnou odbočkou na výrazný čedičový vrch Studenec (736 m n.m.). Dále pokračuje přes Zlatý vrch k Pustému zámku, kde se rozdvojuje a umožňuje návrat do Mlýnů (nádraží ČD) nebo pokračovat k železniční zastávce v Horní Kamenici. Zkrácená varianta naučné stezky odbočuje v blízkosti zastávky č. 8 a po červeně značené turistické trase vede ke Zlatému vrchu, kde se opět napojí na naučnou stezku.

Nejzajímavějšími místy na trase stezky je vrch Javor, sedlo U Křížového buku, přírodní památka Líska, Studenec, Zlatý vrchPustý zámek.

III. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek

 1. zastávka ČD Mlýny - úvodní, charakteristika CHKO Lužické hory a naučné stezky
 2. záchrana genofondu jedle bělokoré
 3. žebrovice různolistá
 4. modřín opadavý
 5. javor klen
 6. bučiny
 7. Křížový buk - historie bitvy z roku 1757
 8. dub červený
 9. přírodní památka Líska - měsíčnice vytrvalá
 10. škody způsobené zvěří
 11. jasenina
 12. přírodní rezervace Studený vrch, jilm, klenové bučiny
 13. Studenec - sutě a jejich společenstva
 14. národní přírodní památka Zlatý vrch
 15. borovice vejmutovka
 16. přírodní památka Pustý zámek
 17. niva Kamenice, olšiny - směr Česká Kamenice
 18. niva Kamenice, olšiny - směr Mlýny
 19. reliktní bory
 20. zastávka ČD Horní Kamenice - úvod, charakteristika CHKO Lužické hory a naučné stezky

IV. Zaměření stezky

Naučná stezka "Okolím Studence" byla vyznačena na území v západní části Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Zpřístupněna byla v dubnu roku 2002. Stezka je tématicky zaměřena především na lesy Lužických hor, říční a lesní ekosystémy (niva Kamenice, přírodní rezervace Studený vrch, přírodní památka Líska) a význačné geomorfologické útvary (národní přírodní památka Zlatý vrch a přírodní památka Pustý zámek). Na naučné stezce jsou instalovány dvojjazyčné informační tabule v češtině a němčině.


Zpracováno podle informací od Správy CHKO Lužické hory.