Svojkovský vodopád

Svojkovský vodopád je asi 300 m jižně od silnice, vedoucí ze Svojkova do Zákup. U odbočky do Svitavy je pod silnicí malý rybníček, z něhož vytéká potůček, a souběžně s ním vede po svahu dolů široká cesta. Na kraji louky je z ní možné odbočit doleva na pěšinku, sestupující na dno asi 6 metrů hlubokého lesem zarostlého Dlouhého dolu. Ten začíná okrouhlou skalní stěnou, na které potůček vytváří asi 4 metry vysoký vodopád, překonávající tři převislé pískovcové lavice nad sebou. V létě ale potůček často vysychá a v zimním období se zde tvoří ledopády. Pod vodopádem potůček dále protéká rozšiřujícím se Dlouhým dolem směrem k jihu a asi po 400 metrech se stáčí na západ k rybníkům v Malém Boru.
Okolí vodopádu bylo dlouhou dobu zanedbané a zasypané odpadky, ale v letech 2013-2016 je místní nadšenci ve spolupráci s obcí Svojkov vyčistili a upravili do přirozené podoby.