Skřivánčí Pole

Skřivánčí Pole je zaniklá osada, která stála u křižovatky polních cest na náhorní planině asi 2 km severně od Krásné Lípy a 1,2 km východně od Zahrad. Bývala součástí Starých Křečan, ležících asi 2 km severně odtud.
O vzniku osady není nic známo, ale ještě v roce 1843 byl u rozcestí jenom kříž, který nechal roku 1795 postavit J. F. Wünsche. V roce 1921 už tu stálo 13 domů. roztroušených kolem rozcestí a jihovýchodně od něj po levé straně cesty do Krásné Lípy. Žilo v nich 67 lidí, kteří se živili zemědělstvím, nebo pracovali v textilních továrnách v Krásné LípěKrásném Buku. Další pomáhali na stavbách, v tesařských nebo truhlářských dílnách, a šest lidí se věnovalo domácké výrobě rohoží, klobouků, košíků a dalších výrobků, pletených z jemných dřevěných proužků. Děti chodily do školy ve Starých Křečanech. Největší zemědělská usedlost s hostincem stála na jižním konci osady u cesty do Krásné Lípy, druhá restaurace stála přímo u rozcestí. Poslední domek byl postaven roku 1929 u cesty do Zahrad.
V roce 1946 byli němečtí obyvatelé odsunuti a osada už pak nebyla znovu osídlena. Jedním z důvodů bylo i to, že sem nebyla zavedena elektřina. Do roku 1949 se osada česky nazývala Nový Lerchenfeld a potom byla oficiálně přejmenována na Skřivánčí, ale lidé jí většinou říkali Skřivánčí Pole. Po válce na zdejších pozemcích hospodařilo Potravinářské družstvo a později státní statek. Neobydlené domy ale rychle chátraly a poslední z nich byly strženy po roce 1960.
Dnes už na rozcestí stojí zase jen kříž na žulovém soklu, zdobený malovanými siluetami Boha otce, Ježíše Krista, Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny. Obnovená památka je ohrazená dřevěným plůtkem s kamennými sloupky. Za ní jsou dodnes patrné zarostlé základy bývalého hostince, zatímco z většiny ostatních domů se už nic nedochovalo. Z Krásné Lípy sem vede široká cesta, vroubená asi 2 km dlouhou alejí, vysázenou někdy ve 20. letech 20. století.