Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Mühlsteinberg

Pískovcová skála na vrcholu kopce.

Mühlsteinberg (Mlýnskokamenný vrch, 482 m) je nevýrazný zalesněný vrch, vybíhající ze severního úpatí Strassbergu asi 2,5  km severovýchodně od Lückendorfu. Na nízkém skalnatém hřbítku mezi oběma kopci stál kdysi hrad Karlsfried.
Na vrcholu kopce je pískovcová skála, z jejíhož vrcholu je dnes už jen velmi omezený výhled přes koruny stromů směrem k Žitavě. Ze sedla na jižní straně vrchu k ní vede stezka, po jejíž levé straně je mezi stromy ukrytá nízká skalka Klothildenstein (Klotyldin kámen) s oválnou nikou pro obrázek a se zbytky dnes již nečitelného nápisu. Asi 100 m severozápadně od vrcholu je málo známá lezecká skála Mühlsteinnadel (Mlýnskokamenná jehla).

Janův pramen (Johannesquelle) u silnice z Eichgraben do Lückendorfu.

Po západní straně vrchu vedla stará obchodní cesta „Gabler Strasse“ ze Žitavy přes Lückendorf do Čech, která kdysi stoupala z Eichgraben přímo vzhůru, ale v roce 1848 byla přestavěna tak, aby nejstrmější část stoupání překonala velkou serpentinou na severním svahu Mühlsteinbergu. V dolní zatáčce je u silnice pěkně upravený pramen Johannesquelle (Janův pramen), který se dříve nazýval Goldbachquelle (Pramen Zlatého potoka) nebo také Brückborn (Mostní pramen) a byl u něj malý vodopád. Roku 1862 byl tento pramen spolu s dalšími přítoky z okolí zachycen do vodojemu a po dokončení stavby vodovodu do Žitavy byl 3. listopadu 1864 vysvěcen. V červnu 1869 umístila žitavská městská rada u pramene dvě pamětní desky. První z nich připomíná, že 26. června 1863 sem zavítal saský král Jan, kterého při té příležitosti žitavský starosta Ludwig Haberkorn požádal, jestli by pramen mohl nést jeho jméno „König Johann Quelle“, s čímž král souhlasil. Druhá deska oznamuje, že 25. listopadu 1868 zemřel senátor Philip Ferdinand Adolph Just z Drážďan, který svůj majetek odkázal Žitavě a 90 tisíc tolarů věnoval právě na stavbu vodovodu, který byl po něm pojmenován. Vedle kamenné stavby pramene byl postaven domek pro hlídače, který později získal i výčepní licenci. Výčep ale moc nevynášel, takže se nájemci často měnili a po 2. světové válce byl hostinský provoz zrušen. Dnes je tu soukromý dům.
V ostré zatáčce výše nad pramenem je do skály vytesaný letopočet 1848, připomínající stavbu silnice, a v horní zatáčce je u jejího napojení na původní trasu Gabler Strasse upravené malé odpočívadlo „Mühlsteintisch“ se stolem z mlýnského kamene, do jehož boku je vytesaný název s letopočtem 1848.

Klotyldin kámen (Klothildenstein) u stezky k vrcholu. Odpočívadlo Mühlsteintisch u silnice.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.