Údolí Lučního potoka

Nevelký Luční potok pramení na louce pod sedlem U Křížového buku, odkud stéká tichým zalesněným údolím směrem k jihu a asi po 3 km ústí na západním okraji Mlýnů do říčky Kamenice. Souběžně s potokem vede také málo frekventovaná lesní silnička.
Údolí je místy vroubené pískovcovými skalami, mezi nimiž je na jihozápadním úpatí Javoru asi 1 km od Křížového Buku malá průrva s 6 metrů vysokým vodopádem. Nevelký přítok, který jej napájel, se dříve nazýval Fallewasser ("padající voda"), protože jeho tok překonával několik menších skalních stupňů. Vodopád na něm byl ale vytvořen uměle až koncem 19. století místním turistickým spolkem. V pozdější době byl ohrožen zachycením okolních pramenů pro potřeby vodovodu v Mlýnech. Potůček tehdy zanikl, ale u jedné z vodovodních jímek byl ponechán přepad, díky němuž část vody vytéká na povrch a vodopád zůstal zachován. V průběhu let splynul s okolním prostředím tak, že dnes vypadá zcela přirozeně, a ve stínu pod ním roste vlhkomilná vegetace.
Od silničky vede k vodopádu úzká pěšinka s upravenými můstky a schůdky, které se občas opravují. Před 2. světovou válkou pokračovala stezka po schůdcích ještě na upravenou vyhlídku nad vodopádem, kde byly dvě lavičky. Dnes je ale toto místo zcela zarostlé stromy.