Kamenný vrch u Heřmanic

Kamenný vrch (462 m) je nevelký protáhlý kopec, vystupující nad severovýchodním okrajem Heřmanic asi 700 m od kostela. Přibližně 300 m dlouhý zalesněný hřbet má na západním konci nejvyšší vrchol, který je narušený opuštěnými pískovcovými lomy, v nichž se v minulosti nacházely různé zkameněliny a úlomky železitých pískovců. Před 1. světovou válkou upravili členové heřmanické sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy na vrchol kopce turistickou stezku a v lomu vztyčili kámen, který připomínal, že se zde lámaly kvádry na stavbu chrámu v Jablonném v Podještědí.