Červený rybník u Pihelu

Červený rybník o rozloze kolem 9 ha leží v osadě Pihel asi 300 m východně od hlavní silnice z České Lípy do Nového Boru. Jeho jméno bylo odvozeno od červenohnědého zbarvení vody, pocházející z přilehlých rašelinišť. Z rybníka vytéká Pihelský potok, ústící asi o 2 km dále pod Pihelským vrchem do Dobranovského potoka.

Rybník je zmiňován už v 16. století a od poloviny 18. století patřil novozámecké vrchnosti. Za napoleonských válek 20. srpna 1813 došlo v jeho blízkosti ke střetnutí pruských jezdců s patrolou rakouských husarů, v němž byl zastřelen Jean Henri de Valmont, pohřbený na východní straně Chotovického vrchu.
V blízkosti Červeného rybníka kdysi ležel i největší z pihelských rybníků, nazývaný Zippelteich, který byl na počátku 19. století vysušen a přeměněn na louky. V bouřlivém roce 1848 se na těchto loukách konaly velké manévry národních gard z celého sloupského panství.

Také Červený rybník byl ve 2. polovině 19. století zrušen, ale v pozdější době byl opět obnoven zatopením vytěženého rašeliniště. Dnes na jeho hladině rostou lekníny a v okolních mokřinách se vyskytují i vzácnější rostliny, jako například ďáblík bahenní nebo rdest alpský.
Rašelinné břehy na severní straně rybníka přechází do zamokřených březových porostů s olší lepkavou, topolem osikou a místy i vrbou popelavou. Na světlejších místech se tu vyskytuje vzácný mech srpnatka fermežová, jehož populace patří k nejvýznamnějším v Čechách a byla také hlavním důvodem k vyhlášení přírodní památky v roce 2013. Dále tu roste například prstnatec májový, mochna bahenní, vrbovka bahenní a kapradiník bahenní. Z živočichů je významný výskyt ohrožených mokřadních měkkýšů vrkoče mnohozubého a kuželíka tmavého, vzácné vážky žlutoskvrnné nebo motýlů přástevníka angreštového a zobonosce borůvkového. Z brouků stojí za pozornost výskyt rákosníčků (Plateumaris bracata, Donacia cinerea) nebo mandelinky (Timarcha metallica). Zajímavá je také zdejší populace vzácné mokřadní můry rákosnice rákosní, která je nejsilnější známou v Čechách.

Travnaté břehy a řídké lesíky na jižním břehu rybníka vytváří v létě příjemné prostředí ke koupání.