Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Rozhled

Velký patrový dům uprostřed osady.

Rekreační osada Rozhled leží v údolí Bílého potoka pod zříceninou hradu Tolštejna asi 1 km jižně od Jiřetína. Osada, poprvé zmiňovaná roku 1471, se původně jmenovala Tollendorf a od poloviny 17. století se podle zničeného hradu nazývala Tollenstein. Její obyvatelé sloužili na hradě a majitelé usedlostí zde také museli spolu se zbrojnoši vykonávat strážní službu. Kromě toho se živili zemědělstvím, prací v lese, hornictvím nebo sklářstvím a později zde převládlo tkalcovství. Obec měla vlastního rychtáře, který bydlel v usedlosti pod hradem, kde mohl také čepovat pivo.
V sedle pod hradem stával kdysi poplužní dvůr, jehož pozemky v roce 1571 rozdělil Kryštof ze Šlejnic na parcely, které přenechal za mírné ceny novým osadníkům. V roce 1723 bylo na místě bývalých vrchnostenských stodol postaveno několik domů, jimž se pak říkalo Stodůlky (Scheundörfel).

Socha sv. Jana Nepomuckého na dolním okraji osady.

Od reformy v roce 1849 měl Rozhled samostatný obecní úřad, k němuž náležela ještě osada Lesné a od roku 1869 i Jedlová. Celá obec tehdy měla téměř 950 obyvatel, po druhé světové válce ale jejich počet výrazně poklesl a roku 1949 byla proto obec i s oběma osadami připojena k Jiřetínu. Původní německé jméno Tollenstein bylo po roce 1945 počeštěno na Tolštýn a později změněno na Rozhled.

V osadě bylo několik plastik a křížků, z nichž nejzajímavější je dnes barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728, stojící na křižovatce v dolní části osady. V osadě se dochovalo několik zajímavých lidových domů. Jedním z nich býval i hostinec, zřízený v původní usedlosti rychtáře pod hradem. Po druhé světové válce ale zanikl, takže dnes z něj zůstaly už jen základy a kamenné roubení studny. Jeho podoba je ale patrná z historických pohlednic.
Na místě dalšího hostince, stojícího uprostřed osady, byla v roce 1976 postavena rekreační chata Slovan a o čtyři roky později byla o kousek níž vystavěna ubytovna, která nahradila zchátralou budovu bývalé školy.

V 60. až 80. letech byl na severovýchodním svahu Jedlové vybudován lyžařský areál se dvěma sjezdovkami, dlouhými 1200 a 1400 m, a s vlekem, jehož dolní stanice je naproti chatě Slovan. Další lyžařský svah, zvaný Na Mezičkách, přetíná silničku, vedoucí z dolního konce osady do sedla pod Tolštejnem. V lesích okolo Jedlové jsou také dobré podmínky pro běžecké lyžování.

Domy uprostřed osady. Roubená chalupa v horní části osady.

U potůčku naproti chatě Slovan byly nalezeny pozůstatky po činnosti středověké sklářské hutě, pocházející pravděpodobně z doby kolem poloviny 14. století. Další středověké hutě stály v prostoru později založené osady Lesné i na jiných místech v okolí.
Ve starší vlastivědné literatuře je často uváděna zaniklá obec Glasendorf, o které je zmínka v listině Jiřího ze Šlejnic z roku 1539. Její obyvatelé se měli zabývat hlavně sklářstvím a kolem roku 1548 se prý přestěhovali do nově založeného Jiřetína. Různí autoři tuto obec hledali v prostoru dnešní osady Rozhled a v jejím okolí, na místě později založené osady Lesné, nebo na svahu Kozího hřbetu či Kopřivníku (Pěnkavčího vrchu). Ve skutečnosti však existence obce nebyla potvrzena a pravděpodobně jde o nesprávně pochopené traťové jméno, které neoznačovalo ves, ale pouze sklářské výrobní stanoviště. Potvrzují to i současné nálezy z některých míst údajného Glasendorfu, které prokázaly existenci středověké sklářské hutě, nikoliv však celé vsi.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.