Rozhled

Rekreační osada Rozhled leží v údolí Bílého potoka pod zříceninou hradu Tolštejna asi 1 km jižně od Jiřetína. Osada, poprvé zmiňovaná roku 1471, se původně jmenovala Tollendorf a od poloviny 17. století se podle zničeného hradu nazývala Tollenstein. Její obyvatelé sloužili na hradě a majitelé usedlostí zde také museli spolu se zbrojnoši vykonávat strážní službu. Kromě toho se živili zemědělstvím, prací v lese, hornictvím nebo sklářstvím a později zde převládlo tkalcovství. Obec měla vlastního rychtáře, který bydlel v usedlosti pod hradem, kde mohl také čepovat pivo.
V sedle pod hradem stával kdysi poplužní dvůr, jehož pozemky v roce 1571 rozdělil Kryštof ze Šlejnic na parcely, které přenechal za mírné ceny novým osadníkům. V roce 1723 bylo na místě bývalých vrchnostenských stodol postaveno několik domů, jimž se pak říkalo Stodůlky (Scheundörfel).

Socha sv. Jana Nepomuckého na dolním okraji osady.
Socha sv. Jana Nepomuckého na dolním okraji osady.

Od reformy v roce 1849 měl Rozhled samostatný obecní úřad, k němuž náležela ještě osada Lesné a od roku 1869 i Jedlová. Celá obec tehdy měla téměř 950 obyvatel, po druhé světové válce ale jejich počet výrazně poklesl a roku 1949 byla proto obec i s oběma osadami připojena k Jiřetínu. Původní německé jméno Tollenstein bylo po roce 1945 počeštěno na Tolštýn a později změněno na Rozhled.

V osadě bylo několik plastik a křížků, z nichž nejzajímavější je dnes barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728, stojící na křižovatce v dolní části osady. V osadě se dochovalo několik zajímavých lidových domů. Jedním z nich býval i hostinec, zřízený v původní usedlosti rychtáře pod hradem. Po druhé světové válce ale zanikl, takže dnes z něj zůstaly už jen základy a kamenné roubení studny. Jeho podoba je ale patrná z historických pohlednic.
Na místě dalšího hostince, stojícího uprostřed osady, byla v roce 1976 postavena rekreační chata Slovan a o čtyři roky později byla o kousek níž vystavěna ubytovna, která nahradila zchátralou budovu bývalé školy.

V 60. až 80. letech byl na severovýchodním svahu Jedlové vybudován lyžařský areál se dvěma sjezdovkami, dlouhými 1200 a 1400 m, a s vlekem, jehož dolní stanice je naproti chatě Slovan. Další lyžařský svah, zvaný Na Mezičkách, přetíná silničku, vedoucí z dolního konce osady do sedla pod Tolštejnem. V lesích okolo Jedlové jsou také dobré podmínky pro běžecké lyžování.

U potůčku naproti chatě Slovan byly nalezeny pozůstatky po činnosti středověké sklářské hutě, pocházející pravděpodobně z doby kolem poloviny 14. století. Další středověké hutě stály v prostoru později založené osady Lesné i na jiných místech v okolí.
Ve starší vlastivědné literatuře je často uváděna zaniklá obec Glasendorf, o které je zmínka v listině Jiřího ze Šlejnic z roku 1539. Její obyvatelé se měli zabývat hlavně sklářstvím a kolem roku 1548 se prý přestěhovali do nově založeného Jiřetína. Různí autoři tuto obec hledali v prostoru dnešní osady Rozhled a v jejím okolí, na místě později založené osady Lesné, nebo na svahu Kozího hřbetu či Kopřivníku (Pěnkavčího vrchu). Ve skutečnosti však existence obce nebyla potvrzena a pravděpodobně jde o nesprávně pochopené traťové jméno, které neoznačovalo ves, ale pouze sklářské výrobní stanoviště. Potvrzují to i současné nálezy z některých míst údajného Glasendorfu, které prokázaly existenci středověké sklářské hutě, nikoliv však celé vsi.

Další informace