Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Nové Domky

Roubený dům s hrázděným patrem v osadě.
Roubený dům s hrázděným patrem v osadě.

Nové Domky leží na jihovýchodním úpatí Tisového vrchu asi 1 km východně od Svojkova, k němuž dnes administrativně patří. Ves vznikla někdy po roce 1712 parcelací pozemků, na nichž bylo postaveno 13 nových usedlostí, a poprvé je zmiňována v roce 1720. V roce 1737 nechal tehdejší majitel Svojkova Johann Franz von Goltz v jejím sousedství vykácet část lesa a na vyklučených pozemcích umožnil stavbu dalších domů. V srpnu 1778 se na pozemcích kolem Ples a Nových Domků na několik dní utábořilo pruské vojsko.
Osada původně náležela k faře v Dobranově, ale po vzniku novoborské fary roku 1786 byl Svojkov s Novými Domky a Plesy přičleněn ke Sloupu. V roce 1787 měly Nové Domky 18 popisných čísel. Roku 1791 byl vykácen zbytek lesa, kterému se po pruském vpádu říkalo „Lagerbusch“ (= Táborové křoví), a na jeho místě byly postaveny další domky. Ves, lidově nazývaná také „in der Lager“ (= V Táboře), měla v roce 1887 celkem 26 domů a 140 obyvatel, ale do roku 1900 se počet obyvatel snížil na 102. Živili se převážně zemědělstvím, ovocnářstvím a část z nich docházela za prací do továren v okolních obcích.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.