Obnova mokřadů na Brazilce u Dolní Světlé

V sobotu 19. června 1999 byla na lokalitě Brazilka u Dolní Světlé pod Luží otevřena krátká naučná stezka, zpřístupňující obnovenou zamokřenou louku v pramenné oblasti Svitávky. Na této lokalitě došlo po nevhodně provedené melioraci v 80. letech 20. století k ústupu původních mokřadních společenstev. Protože se však nepodařilo louku vysušit úplně, nemohla být zemědělsky využívána a na několika zbývajících zamokřených místech se udržely vzácné mokřadní rostliny, z nichž nejzajímavější je všivec mokřadní a masožravá rosnatka okrouhlolistá. Protože odvodnění ohrožovalo i část mokřadu, ležící na německé straně hranice, byla na jaře roku 1999 provedena obnova mokřadu, která by umožnila opětné rozšíření chráněných druhů rostlin a živočichů.

Bližší informace najdete na samostatné stránce.